Kutsume osalema kolmel ESG-teemalisel seminaril, kus räägime teemadel ESG väärtusloomest kuni CSRD aruandluseni ning nendega seotud väljakutsetest ja võimalustest.    

ESG-ga seotud äri-, regulatoorne- ja aruandlusmaastik muutub kiiresti. CSRD direktiiv toob kaasa oluliselt suureneva aruandluskohustuse, mis esitab ettevõtete jaoks suuri väljakutseid, kuid pakub ka uusi võimalusi. ESG on eesrindlikematel ettevõtetel osa juhtimisest ja strateegiast.

Esimene pakett aruandlusstandardeid (ESRS) on tänaseks vastu võetud ning töö CSRD aruandluse koostamise suunas on juba alanud ettevõtetel, kes on enda jaoks selles uued võimalused leidnud. Aruandluskohustus tähendab ettevõtete jaoks uusi väljakutseid mitmel rindel: andmed (saadavus), protsessid, sise- ja väliskommunikatsioon, kestlikkuse strateegia ning järelevalve.  

KPMG ESG-teemalistel seminaridel tutvustame uusi aruandlusstandardeid ja ESG regulatsioone, praktilisi töövahendeid ja kogemusi CSRD aruandluseks valmistuvate ettevõtete näitel. Samuti räägime laiemalt võimalustest ja väljakutsetest, mida ESG ja kestlikkus ettevõtetele pakub.  

Seminar on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud ning vajalik on registreerumine.

Esinejad