Ärinõustamisettevõtte KPMG hinnangul jõuab maailm aastaks 2050 süsiniku nullheiteni vaid siis, kui äriinnovatsioon ja uute tehnoloogiate kasutamine tõuseb enneolematule tasemele ning taastuvenergiat kasutatakse oluliselt rohkem praegusest.

ÜRO iga-aastane rahvusvaheline kliimakonverents COP28 toimub tänavu 30. novembrist 12. detsembrini Dubais. Tänavune konverents on eriti oluline, kuna seal avalikustatav esimene globaalne ülevaade hindab seniseid edusamme globaalse soojenemise piiramisel 1,5 °C-ni.

KPMG on ka selle aasta konverentsil kohal ulatusliku kavaga (rohkem infot siin) ja fookusvaldkonnad COP28-l hõlmavad järgmisi teemasid: taastuvenergia suurendamise väljakutsed, kliima- ja energiainnovatsiooni lahendused, KPMG Net Zero Urban programm, kliima ja looduse seos, digitaalne innovatsioon kliima ja arenevate turgude jaoks (kapitali mobiliseerimine).

Taastuvenergia arendajad on silmitsi tõsiste väljakutsetega

Oluliselt laiem taastuvenergiale üleminek on üks kriitilisemaid tegevusi, mis on vajalik saavutamaks Pariisi kokkuleppe eesmärk piirata globaalse temperatuuri tõus 1,5 °C-ni.

Praegune reaalsus on aga see, et enamiku taastuvenergia arendajate ees seisavad täna mitmed tõsised väljakutsed, nt finantseerimisriskid, kriitiliste mineraalide kättesaadavus ja tarneahela riskid (pikemalt taastuvenergia riskidest ja võimalustest siin). Need väljakutsed võivad takistada sellel kümnendil taastuvenergia toodangu suurenemist. Ebapiisaval taastuvenergia kasutamisel on ülemaailmsetele kliimameetmetele märkimisväärsed tagajärjed.

KPMG spetsialistid usuvad, et globaalsete kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb paremini mõista taastuvenergia levikut mõjutavaid reaalseid väljakutseid. Seetõttu on KPMG läbi viimas põhjalikku uuringut, et teha kindlaks ja mõista globaalseid, piirkondlikke ning tegelikke väljakutseid, mis takistavad taastuvenergia kiiret kasutuselevõttu, samuti visandada võimalikud lahendused ja anda konkreetseid soovitusi, kuidas probleemidest jagu saada.

Energiainnovatsioon nõuab avaliku ja erasektori koostööd

Maailm jõuab aastaks 2050 nullemissioonini ainult siis, kui taastuvenergia vallas rakendatakse uusi tehnoloogiaid ja enneolematu tasemega äriinnovatsiooni.

KPMG kasutab oma ekspertteadmisi ning ülemaailmset võimekust, et tuua kokku avalik ja erasektor ning pakkuda juurdepääsu kapitalile ja oskusteabele, mis aitavad kiirendada innovaatiliste ideede elluviimist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu energiamajanduses.

KPMG teeb koostööd selliste organisatsioonidega nagu UNFCCC globaalne innovatsioonikeskus, Maailma Majandusfoorum (WEF), Säästva Arengu Ülemaailmne Ettevõtlusnõukogu (WBCSD), Mission Innovation, Student Energy, UNDP ja WWF, et aidata seda eesmärki saavutada.

KPMG Net Zero Urban programm aitab luua rohelisemaid linnu

Arvestades linnade suurt energiatarvet, kasvuhoonegaaside heitekoguseid ja panust SKT-sse on linnastunud alad avalike eesmärkide saavutamisel üliolulised. KPMG Net Zero Urban programm soodustab ülemaailmset koostööd avaliku ja erasektori vahel, et aidata linnadel ehitada ökosüsteeme koos investorite, teadus- ja innovatsioonikeskuste ning ülikoolidega, et kiirendada emissioonide nulltasemeni jõudmist.

Pärast programmi käivitamist Egiptuses toimunud COP27-l toob KPMG COP28-l esile edusamme investeerimiskõlbulike projektide arendamise osas, näitab finants- ja investeerimispotentsiaali mitmes konkreetses sektoris (linnad, energiasüsteemid, liikuvus ja transport) ning loodab aidata kaasa uute avaliku ja erasektori partnerluste loomisele, kombineeritud rahastamismudelitele, üleminekuvõimalustele ning avada uusi turge olemasolevatele ja uutele klientidele. Loe lähemalt KPMG Net Zero Urban programmist siin

Kliima ja looduse seos

Kliimamuutuste ja looduse vahelised kriitilised seosed on ilmselged ning nõudlus looduse ja bioloogilise mitmekesisuse lahenduste järele on selgelt kasvamas. KPMG uuringu kohaselt peab enamik sektoreid bioloogilise mitmekesisuse kadumist oma äritegevusele ohtlikuks. Seetõttu keskendub KPMG COP28-l loodusele ja bioloogilisele mitmekesisusele, keskendudes kahele järgnevale teemale: looduse ja bioloogilise mitmekesisuse ning kliimamuutuste vastastikused seosed, looduskeskkonda investeerimine.

Digitaalse innovatsiooni paviljon

KPMG on digitaalse innovatsiooni paviljoni (DIP) peasponsor ja kaasjuht, mille peamiseks partneriks on UNFCCC.  DIP on COP28 sinise tsooni peamine tegevuskoht, mis keskendub globaalse kliima- ja loodusrahastamise, tegevuse ja tegelike tulemuste suurendamisele, tehes seda tekkivate või ümberkujundavate digitaaltehnoloogia uuenduste ja digitaalsete arhitektuuride rakendamise kaudu.

Kõigil üleval mainitud teemadel toimuvad üritused ja paneelid, millest on võimalik kohapeal olles osa võtta. Kui KPMG COP28 kava pakub huvi, siis saab sellest märku anda siin