Kas teie töötajad ja koostööpartnerid teavad, et teie ettevõtte või asutuse igapäevase kommunikatsiooni hulka kuulub ka rikkumise kahtlustest teada andmine? Kas nad teavad, milliste rikkumiste kohta teateid ootate ning sedagi, et teadete esitamiseks on teil kasutusel konfidentsiaalne ning usaldusväärne vihjeliin?

Kuna tööalaste rikkumistega kaasnevad ettevõtetele ja asutustele suured kulud, siis on USA-s tegutsev professionaalseid pettuste uurijaid koondav organisatsioon Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) viimase veerandsaja aasta jooksul järjepidevalt tööalaste pettustega seotud teemasid uurinud. ACFE 2020 uuringu alusel vähendab vihjeliini sisseseadmine pettustest tingitud mediaankahju kaks korda ja pettuse avastamisele kuluvat aega kolmandiku võrra. Põhjus peitub selles, et vihjeliin töötab erinevatest rikkumiste avastamise meetmetest kõige kiiremini ja vahetumalt. Lausa 43 protsenti kõigist pettustest avastati ACFE aruande kohaselt vihjeliini abil, mis on kolm korda parem tulemus järgmisest levinud pettuste avastamise meetmest, milleks on siseaudit (vastav näitaja on 15 protsenti). 

Suure tõenäosusega jõustub rikkumisest teavitaja kaitse seadus veel sel aastal ja selle jõustumine aasta teises pooles võib toimuda ootamatult kiiresti. Soovime aidata rikkumisest teavitamise süsteemi (mida nimetatakse ka vihjeliiniks) loomisega aegsasti edasi tegutseda, et jätta endale piisavalt aega loodav süsteem enda kasuks võimalikult tõhusalt tööle panna. KPMG on välja töötanud konfidentsiaalsust tagava veebipõhise rikkumisest teavitamise kanali, mis on teavitavale isikule mugav ja lihtne kasutada. Suurt rõhku oleme pannud vihjeliini turvalisusele ja kaitstusele väliste rünnakute eest, samuti andmekaitsereeglite täitmisele.  

Arvestasime ka üleilmseid arenguid, mille alusel eelistavad rikkumise kohta infot omavad inimesed üha enam kasutada rikkumisteate esitamiseks veebipõhiseid vihjeliine. Veebipõhise vihjeliini kasuks kõneleb see, et teavitaja saab rahulikult läbi mõelda, millist teavet ja kuidas ta esitada saab, samuti lisada teatele vajalikke dokumente. Kuna liin on avatud 24/7, siis on teavitajal aega teadet vormistada ja teate vastuvõtjal on mugav seda infot vastu võtta ja menetleda. Vihjeliin sobib nii väikestele start-upidele kui ka suurtele mitmekeelsetele organisatsioonidele. 

Vihjeliini sisseseadmine vähendab pettustest tingitud mediaankahju kaks korda ja pettuse avastamisele kuluvat aega kolmandiku võrra.

Veebipõhine teavituskanal võimaldab hoida rikkumisest teavitajaga turvalist sidet kummalegi poolele sobivatel aegadel. Jooksev suhtlus võimaldab omakorda kvaliteetsemalt koguda infot võimaliku rikkumise asjaolude kohta ja rikkumise kahtluse paikapidavusel menetlust kindlakäeliselt läbi viia. Menetluse sujuvus ja edukus suurendavad poolte rahulolu menetluse käiguga ning seeläbi ka ettevõtte või asutuse usaldusväärsust ja mainet.

KPMG rikkumisest teavitamise veebipõhine lahendus võimaldab teavitajal ise otsustada, kas ta soovib esitada teadet konfidentsiaalselt ehk registreeritud kasutajana, kelle isik on koodiga kaitstud või eelistab ta seda teha anonüümselt.  

Uuringute kohaselt on tööalaselt toime pandud rikkumise mediaankahju 200 000 eurot

Vihjeliini kasutavates organisatsioonides jääb kahju lausa poole väiksemaks, kuna rikkumist on võimalik kiiremini avastada. Seega hind, mida tuleb maksta toimiva rikkumisest teavitamise kanali ülevalpidamise eest on oluliselt väiksem kui kahju, mida ei suudetud ära hoida, kuna teavituskanal puudus. 

Rikkumisest teavitamise kanaliga seotult pakume järgmiseid teenuseid:

Alltoodud teenustest saate valida just teie organisatsioonile vajalikud. Teenuste hinnastamisega saate tutvuda SIIN. Märgime, et menetluste läbiviimist saab tellida koos järgnevate teenustega või eraldiseisvalt.

KPMG

Rikkumisest teavitamise kanal aitab vähendada ohtu Teie ettevõtte või asutuse mainele, samuti vältida kulukaid ja tarbetuid juurdlusi ning kohtumenetlusi. Edasiste sammude planeerimiseks võtke ühendust KPMG ekspertidega, kellel on pikaajaline ja laialdane kogemus pettuste uurimisel ning kes saavad aidata sisse seada efektiivse rikkumisest teavitamise kanali.