Kärt Blumberg

Riskinõustamise konsultant

KPMG Baltics OÜ

Kärt liitus KPMG-ga 2021. aastal. Kärdi peamised nõustamisvaldkonnad on siseauditeerimine, uurimised ja taustakontrollid, riskinõustamine. Enne KPMG-ga liitumist töötas Kärt Konkurentsiametis uurimisjuhina kriminaal- ja väärteomenetluste üksuses, mis spetsialiseerus kartelli- ja turuseisundi kuritarvitamise juhtumite menetlemisele. Kärt on juhtinud mitmeid avalikkuse tähelepanu pälvinud mahukaid menetlusi, tegelenud avastamistele suunatud andmeanalüüsi ja jälitustegevusega. Ta on osalenud erinevates õiguskaitseorganitele suunatud ülekuulamiste, läbiotsimiste ja digikriminalistika koolitustel, samuti läbinud Inglismaal toimunud anonüümsete informaatorite värbamise koolituse. Lisaks koordineeris Kärt koostööd prokuratuuri, teiste uurimis- ja riigiasutustega. Varasemalt on Kärt töötanud ka politseis majanduskuritegude uurijana.

Lisaks omab Kärt kogemust meedia valdkonnast, olles töötanud tootmisajakirja peatoimetajana ja (uuriva) ajakirjanikuna Äripäevas. See kogemus on andnud laia silmaringi, oskuse töötada allikatega ning lihvinud suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust.

Majandusalased teadmised omandas Kärt Marketingi Instituudis aastase raamatupidamise ja finantsjuhtimise koolituse käigus. 

  • Tartu Ülikool, magister (MPA) omandamisel, õigusteadus, alates 2020

  • Tartu Ülikool, bakalaureus, õigusteadus, 2019

  • Sisekaitseakadeemia, rakenduslik kõrgharidus, kohtueelne uurimine, 2002

  • CFE sertifikaat (Certified Fraud Examiner)