KPMG koolitused: Andmeturve ja isikuandmete kaitse – igapäevase äritegevuse lahutamatu osa

Kutsume ettevõtete juhte ja omanikke ning (isiku)andmete kaitse eest vastutavaid isikuid osalema andmekaitse teemalistele koolitustele, kus käsitleme andmeturbe (sh isikuandmete kaitse), avaliku teabe ja isikuandmete kaitsega seonduvaid nõudeid ja regulatsioone ning rakendusküsimusi asutuste teabehalduses ja andmeturbes. 

MIS ON TÄNASED PROBLEEMKOHAD?

  • Ettevõtte siseselt puudub ülevaade, kuidas on korraldatud andmeturve.
  • Töötajatel puuduvad teadmised, kuidas tagada vajalikele andmetele ligipääs.
  • Kuidas kindlustada, et andmed ei satuks võõraste kätte?
  • Andmeturbe puudulikkuse tõttu on takistatud ligipääs andmetele.
  • Tegevus on takistatud, sest puudub ligipääs andmetele.
  • Kasutatud on kontrollimata õigsusega andmeid, sest puudub ülevaade, kellel ja mille alusel on pädevus andmeid muuta.

PEAMISED RISKID, KUI ANDMEKAITSESSE TÕSISELT EI SUHTU

Teabe valdaja peab oma tegevuses järgima andmeturbe ja isikuandmete kaitse nõudeid. Avaliku teabe valdaja lisaks sellele ka teabe avalikustamise nõudeid.

Isikuandmed ja nende kaitse on osa äritegevusest ning kui teemaga tõsiselt ei tegeleta võib see kaasa tuua intsidente alates andmeleketest ja andmete kadumisest kuni suurte küberintsidentideni välja, mille käigus halvatakse terve ettevõtte või asutuse töö ning mis toovad endaga kaasa massiivseid kahjusid. Seetõttu on oluline vaadata üle kõik äriprotsessid ja tegevused, mis koguvad, kasutavad ja muul viisil töötlevad isikuandmeid ning hinnata organisatsiooni riskijuhtimise korraldust, et suurendada äriprotsesside tõhusust ja kaitsta ohustatud varasid.

Andmekaitse koolitused on suunatud ettevõtetele ja organisatsioonide, kelle igapäevase töö käigus on vajalik suure hulga isikuandmete töötlemine, omanikele, tegevjuhtidele ning ka (isiku)andmete kaitse eest vastutavatele isikutele. Andmeturbe ja isikuandmete kaitse teemad on olulised kõikide majandussektorite- ja valdkondade esindajatele, kes soovivad oma äriprotsesse juhtida vastavuses (isiku)andmete kaitse nõuetega.

Esinejad

informative image