Ivar Anton

Küberturvalisuse ekspert / IT - audiitor

KPMG Baltics OÜ

Ivar liitus KPMG-ga 2021. aastal. Tema peamisteks ülesanneteks on IT auditi meeskonna juhtimine ja läbiviimine ning klientide nõustamine tehnoloogia ja infoturbe alastes teemades. Ivaril on pikaajaline infosüsteemide ja andmekaitse alaste auditite läbiviimise ja klientide konsulteerimise kogemus. Ivar omab erialast kogemust järgmistes sektorites: avalik sektor, pangandus, kindlustus, IT, jaekaubandus, sertifitseerimisteenuste osutajad jt.

Eelnevad töökohad

 • 2017 – 2021 IT vanemaudiitor Inchcape Motors Group PLC

Peamised ülesanded olid grupiüleste IT auditite planeerimine ja läbiviimine ning juhtkonna nõustamine mainitud teemades. Projektid: tarkvara juurutamisprojektide auditid (ERP ja Salesforce), talituspidevuse ja IT jätkusuutlikuse plaanide auditeerimine, äriprotsessude ja sisekontrollide auditid, andmekaitse auditid UK-s ja Euroopas (GDPR), Aasia, Uus-Meremaa, IT auditid ja infoturbe juhtimise auditid (ISO 27001).

 • 2013 – 2017 IT audit manager KPMG Baltics OÜ

Klientidele teenuste pakkumiste koostamine ning auditite läbiviimine. Auditid ja nõustamisprojektid: infoturbe juhtimise auditid (ISO 27001), äriprotsessude auditid, andmekaitse auditid (GDPR), infosüsteemide vajaduste kaardistamine (AS-IS, TO-BE) ja uute süsteemide lahenduste koostamine, IT auditid (finantsauditite raames IT kontrollide testimine), talituspidevuse ja IT jätkusuutlikuse plaanide auditeerimine ning nõustamine.

 • 2011 – 2013 IT retail team manager at Nixor Eesti AS

Meeskonna ressursside planeerimine ja juhtimine. Klientidele IT jaekaubandus teenuste ja tarkvara pakkumuste koostamine ja projektijuhtide nõustamine.

Projektikogemus

 • 2022 Tamro Baltikumi ülene ISO 27001 audit
 • 2022 Omniva Baltikumi ülene ISO 27001 audit ja tegevuskava välja töötamine
 • 2021 – 2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, e-valimiste turvalisuse ja protsesside audit
 • 2020 ERP lahenduse juurutamise projektiaudit (Eesti)
 • 2019 ISO 27001 rakendamise audit (Venemaa)
 • 2018 Salesforce lahenduse juurutamise projektiaudit (Singapur)
 • 2017 Elutähtsate teenuste osutajate (ETO)  mõjutavate tegurite kaardistamise uuring
 • 2013 – 2022 projekti, andmekaitse ja infoturbe auditid Euroopas, UK’s, Aasias, Austraalias ja Uus-Meremaal
 • Tallinna Tehnikaülikool, BA, ettevõtte juhtimine (2007)

 • Certified Information Security Manager (CISM) from ISACA

 • CISA (2015)