KPMG seminar: Andmeturve ja isikuandmete kaitse – igapäevase äritegevuse lahutamatu osa

24. mail Tallinnas kell 9.30-12.00 hotellis L'Embitu ja 30. mail Tartus, kell 10.00-12.30 hotellis Lydia

KPMG

Kutsume ettevõtete juhte ja omanikke ning (isiku)andmete kaitse eest vastutavaid isikuid osalema andmekaitse teemalisel seminaril, kus käsitleme andmeturbe (sh isikuandmete kaitse), avaliku teabe ja isikuandmete kaitsega seonduvaid nõudeid ja regulatsioone ning rakendusküsimusi asutuste teabehalduses ja andmeturbes. 

MIS ON TÄNASED PROBLEEMKOHAD?

 • Ettevõtte siseselt puudub ülevaade, kuidas on korraldatud andmeturve.
 • Töötajatel puuduvad teadmised, kuidas tagada vajalikele andmetele ligipääs.
 • Kuidas kindlustada, et andmed ei satuks võõraste kätte?
 • Andmeturbe puudulikkuse tõttu on takistatud ligipääs andmetele.
 • Tegevus on takistatud, sest puudub ligipääs andmetele.
 • Kasutatud on kontrollimata õigsusega andmeid, sest puudub ülevaade, kellel ja mille alusel on pädevus andmeid muuta.

PEAMISED RISKID, KUI ANDMEKAITSESSE TÕSISELT EI SUHTU

Teabe valdaja peab oma tegevuses järgima andmeturbe ja isikuandmete kaitse nõudeid. Avaliku teabe valdaja lisaks sellele ka teabe avalikustamise nõudeid.

Isikuandmed ja nende kaitse on osa äritegevusest ning kui teemaga tõsiselt ei tegeleta võib see kaasa tuua intsidente alates andmeleketest ja andmete kadumisest kuni suurte küberintsidentideni välja, mille käigus halvatakse terve ettevõtte või asutuse töö ning mis toovad endaga kaasa massiivseid kahjusid. Seetõttu on oluline vaadata üle kõik äriprotsessid ja tegevused, mis koguvad, kasutavad ja muul viisil töötlevad isikuandmeid ning hinnata organisatsiooni riskijuhtimise korraldust, et suurendada äriprotsesside tõhusust ja kaitsta ohustatud varasid.

SEMINARI TEEMAD:

 • Andmeturbe nõuded teabehalduses ehk kuidas andmete nõuetekohane käsitlemine aitab tagada tegevuse või äri jätkusuutlikkuse.
 • Isikuandmete kaitse erinõuded teabehalduses ehk kuidas vastata isikuandmete töötlemise nõuetele.
 • Küberintsidendid, andmelekked ja andmete kaitse
 • Mainekahju
 • Riskianalüüs
 • Avaliku teabe ja isikuandmete kaitse ühisosa ja konfliktid. Kuidas tagada avalikule teabele ligipääs kooskõlas isikuandmete töötlemise nõuetega.
 • Trahvid – täna veel laialt rakendatud ei ole, kuid see on aja küsimus, millal võetakse luubi alla.

Andmekaitse seminar on suunatud ettevõtetele ja organisatsioonide, kelle igapäevase töö käigus on vajalik suure hulga isikuandmete töötlemine, omanikele, tegevjuhtidele ning ka (isiku)andmete kaitse eest vastutavatele isikutele. Andmeturbe ja isikuandmete kaitse teemad on olulised kõikide majandussektorite- ja valdkondade esindajatele, kes soovivad oma äriprotsesse juhtida vastavuses (isiku)andmete kaitse nõuetega.

Seminar on TASUTA, kuid osalejate arv on piiratud! Lisaks on võimalik peale seminari osaleda ühisel lõunasöögil (kohtade arv on piiratud) restoranis Roof (Tallinn) ja Hõlm (Tartu). Oma osalemissoovi saab registreerides ära märkida. 

Esinejad

informative image