Hommikuseminar: Kuidas leida äriprotsesside kitsaskohad oma organisatsioonis ja neid lahendada?

16.3.2023 kl 10:00; ÜLEMISTE CITY Öpiku konverentsikeskus, Supernoova saal, Valukoja 8, Tallinn

16.3.2023 10:00

Tänane ennustamatu majandusolukord mõjutab kõiki sektoreid ja ettevõtteid. Isegi kui ei tunta olulist turumuutust, tajub suur osa ettevõtteid kulusurvet, mis omakorda mõjutab äritegevuse tulemuslikkust. Seetõttu on tänapäevase äri korraldamisel asjakohased kaasaegsed IT-lahendused, äriprotsesside põhjalik kaardistamine ning teenuste disainimine vastavalt kasutajate reaalsetele vajadustele.

Äriprotsesside kaardistamine annab ettevõtte juhile põhjaliku ülevaate tänastest ärilistest kitsaskohtadest, ära kirjeldatakse kasutajate ootused ja vajadused, protsessidest eemaldatakse üleliigne ning aluseks võetakse ettevõtte pikaajaliste eesmärkide saavutamine.

Seminari eesmärk on anda ülevaade metoodikatest, kuidas leida üles kitsaskohad enda organisatsioonis, millised on suuremad komistuskivid ning kuidas leida parim kliendile suunatud lahendus.

Seminari teemad:

  • Kuidas leida üles probleem? Räägime läbipaistvuse loomisest läbi protsessianalüüsi ja kliendi teekonna kaardistamise.
  • Kuidas disainida lahendus? Räägime teenusedisaini metoodikatest ja kasutajauuringute tegemisest.
  • Kus tekivad efektiivsuskaod? Anname ülevaate, kuhu kulub ettevõtte tegevustes raha ning aeg.
  • Kuidas toetada ettevõtte kasvueesmärke? Investeeringud tulemuslikkuse parandamisse.
  • Võimalus küsida ekspertidelt kohapeal nõu enda ettevõtte probleemide lahendamiseks.

Seminar on suunatud eelkõige ettevõtete ja organisatsioonide äriteenuste juhtidele, omanikele, tegevjuhtidele ning ka finantsjuhtidele. Seminari teemad on kasulikud ja olulised kõikidele majandussektorite- ja valdkondade esindajatele, kes soovivad oma äriprotsesse efektiivistada.

Seminaril esinevad:

informative image