• Tarmo Toiger, Partner |
2 mins read

IT-sektoris teeb murelikumaks jätkuv personalikulude kasv. Antud aasta esimese kvartali palgad kasvasid tööjõumaksude alusel peaaegu 20% võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Jah, esimeses kvartalis makstakse välja tulemustasusid ja muid preemiaid, samas kvartali võrdluses on kasv siiski suureks ohuks sektori konkurentsivõimele.

Meedias on kostnud juba IT sektori ettevõtjate appi hüüdeid, et sellised sammud, see tähendab jätkuv kiire palgakasv ning käibe aeglane kasv, ei ole jätkusuutlik. Omast kogemusest võin väita, et IT sektori ekspertide värbamine ei ole kuidagi lihtsamaks läinud ning parimad spetsialistid on väga hinnas ning nende eest makstakse jätkuvalt ekstra.

Eesti suurimate tarkvaraarendajatele detailsemalt otsa vaadates näeme, et on jätkuvalt hulk võitjaid, näiteks Nortal (käibekasv esimeses kvartalis 23%) ja Trinidad Wiseman (kasv lausa 54%); kuid on ka kaotajad näiteks Helmes (käibe kahanemine -7%); Datel (-21%) ja Cybernetica (-58%). Viimaste andmete najal ei saa välja tuua, et kohalik turg on oluliselt kukkunud või eksport toidab alati ära. Mis on kindel, vähemalt seni, et Nortal muneb siiamaani kuldmune.

Vaadates rahvusvahelisi tulemusi ning heites pilgu suurimatele tarkvaraarendajatele Põhjamaades, joonistub välja esimese kvartali trend – enamjaolt käive langeb, kuid suudetakse hoida kasumlikkust. Näiteks TietoEvry raporteeris paari protsendi suurust käibe kukkumist esimeses kvartalis võrreldes sama perioodiga aastal 2023, EBITA tase püsis aga sama ehk ca 12%. Sarnaselt ka EWork Group Rootsis, kelle käive kukkus, samas nemad andsid ka veidi järele marginaalis.

Võrreldes eelpoolmainitud väiksemate Põhjamaade ettevõtetega on CGI oma tempo üles saanud ning käive kasvas 4% ning suudeti hoida ka kõrget EBITA marginaali 16%. Addnode Group Rootsis on veidi anomaalne: kasv 22% ehk meie Nortali kasvutempo (kuigi ollakse kolm korda suuremad); samas kiire kasv sööb EBITA marginaali, mis on vaid 10%.

Kokkuvõttes, järgmised paar kvartalit saavad olema huvitavad. Võtmeküsimuseks saab ärimudeli kindlus ja vastupidavus pikaajalise majandussurutise puhul. Need, kellel on pikaajalised projektid ning lojaalsed kliendid suudavad hoida käivet ning kasumlikkust.