• Tarmo Toiger, Partner |
2 mins read

IT sektor on olnud aastaid kasvavas trendis ning mitmetel aastatel on olnud kasv kahekohaline. 2023. aasta oli tarkvara arendajatel märksa raskem, kokkuvõttes vähenes sektori kogukäive ca 6%, efektiivsus ehk käive töötaja kohta langes veidi vähem ca 3% 2022. aastaga võrreldes.

Tavapäraselt on IT sektoris tugev neljas kvartal, mis võib pääste mitme ettevõte aasta tulemuse, kuna viimases kvartalis antakse üle paljude projektide tulemusi ning arveldatakse oluliselt rohkem kui varasemates kvartalites. Möödunud aasta neljas kvartal näitas aga väga olulist kukkumist: käive langes 16,6% võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga. Kas see on signaal, mis viitab käesoleva aasta turu situatsioonile?

Eesti tarkvaraarendajad on olulisel määral eksportiv sektor, tasub korra heita pilk lähedal olevatele turgudele SKP vaates. Keskpangad pole veel korrigeeritud SKP numbreid avaldanud, kuid esialgsed hinnangud on olemas: nii Soome kui ka Rootsi SKP langes 0,5% ning Saksamaa 0,3%. Pannes siia juurde Eesti enda SKP olulise languse 3,5% 2023. aastal võrreldes aasta varasemaga, saamegi kokkuvõttes väita, et majanduskeskkond mõjutas oluliselt sektori kasvu.

Eestist pärit tarkvaraettevõtete tulemusi vaadates näeme selget kasvu näitavaid ettevõtteid, neid, kes on sisuliselt sattunud platoole ning kolmas grupp, kelle käive langeb. Eesti suurtest ja traditsioonilistes tarkvaraarendajatest näitas Nortal väga tugevat kasvu, mis tipnes ca 45% käibekasvuga (ning 2022. aasta võrreldes 2021. aastaga 47%); Helmese käive seevastu kasvas vaid 3% (siinkohal võib spekuleerida, et kui käibest eraldada hinnatõus, käive tegelikult langes); Trinidad Wiseman samas jälle kasvas ca 30%.

Tootepõhised arendusettevõtted liikusid samuti erinevat trajektoori pidi: Pipedrive kasvatas käivet 100% (olles samal ajal vähendanud oluliselt personali); samas Veriffi käive kukkus 4% (samuti vähendas eelmisel aastal personali) ning Playtech kasvatas käivet ca 14%.

Veidi väiksemad tarkvaraettevõtted näitasid samuti kahekohalisi kasvunumbreid sh Cybernetica lausa 74% käibe kasvu, Datel 12% ja Proekspert veidi vähem, ca 7%.

Mida siit järeldada? Väga olulisel määral dikteerib kasvutempot ettevõtte oma strateegia sh sihtturgude ja klientide valik. Nortali ekspansiivne turustrateegia ning kasumlikumad kliendid aitavad hoida väga kiiret kasvutempot.

Heites pilgu Põhjamaade suurimate tarkvaraarendajate suunas näeme, et enamik suuri näitavad enamjaolt madalat kasvutempot või lausa käibe langust. Näiteks Soome suurim tarkvaraarendaja Tietoevry näitas kasvu 2% (kolme kvartali tulemuste põhjal 2023. aastal), orgaaniline kasv 8%; Addnode Group Rootsis näitas käibe kasvu 16%, kuid orgaaniline kasv oli negatiivne -2%; Ework Group Rootsis näitas samas 7%st käibe kasvu.

Kokkuvõttes tasub tähelepanelikult jälgida, kas kehvad eelmise aasta tulemused neljandas kvartalis saavad olema uus reaalsus kogu sektoris. Ilmselgelt Eestiga piirnevaid sihtturgusid mõjutav majandussurutis takistab tarkvaraarendajatel käivet kiiresti kasvatada. Võidavad need, kes suudavad asendada langustrendis olevad segmendid uutega.