• Tarmo Toiger, Partner |
2 mins read

IT sektor muneb jätkuvalt kuldmune, majanduslangus tehnoloogia valdkonda puudutanud ei ole. Sektori head käekäiku näitavad kasvunumbrid: tõusnud on nii käive (+7,1% võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga) kui ka tootlikkus ehk käive töötaja kohta (+5,2% võrreldes neljanda kvartaliga ja aastases võrdluses kasv peaaegu 20%). Lisaks jätkab kogu sektor ka värbamist (+1,8% võrreldes neljanda kvartaliga).

Kõik need ülaltoodud sektori tulemused kirjeldavad valdkonna head käekäiku, mis on korrelatsioonis ka näiteks suurte arendajate ja IT-teenuse pakkuvate regionaalsete liidritega. IT teenuseid ostetakse jätkuvalt olenemata majanduslikust ebakindlusest. Meilegi tuntud Tietoevry näitas 2023. aasta esimeses kvartalis 8% kasvu võrreldes sama perioodiga eelmine aasta. CGI peaaegu 12% kasvu samade perioodide võrdluses. Esmapilgul tunduvad kasvuprotsendid väikesed, kuid tuleb arvestada, et CGI kvartali käive on suurem kui kogu meie IT sektori tulu ehk suurest baasist kahekohalise protsendipunkti kasvada on raske.

Eesti suurimad arendajad Nortal ja Helmes näitasid käesoleva aasta esimeses kvartalis väga suuri kasvunumbreid, vastavalt 81% ja 30% võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga. Kõik käibe top 10 IT ettevõtet näitasid vähemalt kahekohalist kasvunumbrit ning mõni lausa kolmekohalist (Relax Tech Services 135% võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta, Weblegends lausa 189%!).

Kust selline kasv tuleb? Esmaselt on suureks kasvu mootoriks muidugi eksport ning ekspordi turgude hajutatus. Viimane on väga oluline, kuna mõne suurema turu kukkumine ei too siis kaasa tõsist käibe langust. Eksporditurgude majandussurutis on vesi IT teenuste eksportijate veskile: ettevõtted ja organisatsioonid soovivad tõhustada protsesse ja tuua sisse efektiivsemaid lahendusi, mis sageli on seotud uute IT tehnoloogiate või platvormide juurutamisega.

Teiseks on siseturu kasv ning kohalike ettevõtete ja organisatsioonide aktiivsem investeerimine tehnoloogiasse, mis aitab igat personali töötundi paremini ära kasutada. Eestis on tajutud, et nõndanimetatud digitaalne võlg mõjutab nii ettevõtete konkurentsivõimet kui ka töötajate rahulolu.

Järgnevad 2-3 aastat on parim aega neljas IT valdkonnas: küberturvalisusega seotud teenused, spetsiaalrakenduste loomine, kliendikogemuse parandamist võimaldavad lahendused ja pilvetehnoloogiate juurutamine.

Analüüsides TOP 10 kõige kiiremat kasvu näitavaid IT teenust pakkuvaid ettevõtteid, leiame sealt eelkõige spetsiaaltarkvara ja uut kliendikogemust loovaid firmasid (sh UX/UI disain ja tehniline analüüs jms).

Kokkuvõttes ja veidi spekuleerides võib väita, et programmeerimisettevõtted tajuvad õrna taganttuult, mis väljendub arvestatavas nõudluses ning veidi paremas ekspertide kättesaadavuses, kuna start-up-d on vähendamas ja vähendanud personali ning palgasurve pole endine.