• Tarmo Toiger, Partner |
2 mins read

Hulk tehnoloogiaettevõtteid nii Eestis kui ka mujal maailmas on teatanud väiksematest või suurematest koondamistest. Ühelt poolt on koondamiste põhjusteks nõudluse vähenemine, teiselt poolt on iga Eestiga seotud tehnoloogiaettevõte veidi erinevas valdkonnas ja turusituatsioonis, seetõttu ühest põhjust on raske tuua.

Hinnates otse kliendile programmeerimisteenust pakkuvaid ettevõtted (näiteks Datel, Fujitsu jt) näeme, et turu nõudlus on arvestatav ning pigem kõik ettevõtted kasvavad olenemata üldisest majanduse seisukorrast. Parema pildi finantstulemuste dünaamikast annab 2023. aasta teine kvartal, kui pikemad projektid on lõppenud ja tõstatub küsimus, kas lõppenud projekte on suudetud asendada ning mis on juhtunud tunnihinnaga.

Platvormipõhist teenust ehk toodet pakkuvad ettevõtted (näiteks Pipedrive, Veriff jt) sõltuvad olulisel määral oma peamise sihtgrupi ostukäitumisest. Kui Pipedrive’i suurem osa käibest tuleb väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt, siis Veriff toetub eelkõige suuremate ettevõtete tellimustele ning pikaajalistele suhetele. Muutused järgneva paari kvartali „müügitorus“ sunnivad tegema lühiajalisi muudatusi personali arvus. Pipedrive’i koondamisteate saanud töötajad said järgnevatel nädalatel hulga tööpakkumisi, mis kinnitab, et üldine nõudlus valdkonna inimeste järgi on kõrge.

Laiemat demograafilist pilti vaadates töötab inimkäte pidev puudus IT-ettevõtete kasuks – professionaalne nõuete analüüs, lahenduse tehniline arhitektuur ja kõrgtasemel programmeerimisteenused on kasvavas trendis ning nõutud kaup. Jah, puhas kodeerimine on sisse ostetav lähemalt (Ukrainast ja Rumeeniast jm) kui ka kaugemalt (Indiast, Pakistanist jm), kuid lahenduse arhitektuuri ja ülesehituse teenust, sh ärianalüüsi teenust, soovitakse lähiriikidest leida.

Euroopa turule on lisandunud väga suured tellijad

Kui varasemalt olid suurimad tellijad avalik sektor, telekommunikatsioon ning pangandus-kindlustussektor, siis nüüdseks on lisandumas autotööstus, kes soovib üles ehitada oma tarkvara platvorme. Sel puhul räägime me ainuüksi Euroopa turul konservatiivsel hinnangul lisanduvatest sadadest miljonitest investeeringutest aastas spetsiaaltarkvarasse, millest sisse ostetakse ca 80%. Selle nõudluse rahuldamiseks vajatakse täiendavaid töökäsi või hinnad tõusevad veelgi.

Lõpetuseks puudutaksin ühte trendi, mis võib mõjutada nõudlust programmeerimisteenuste järele. Selleks on lahenduste platvormid, mis võimaldavad nn no code / low code (NC/LC) lahenduse äriprotsessi automatiseerimiseks ja muutmiseks või lausa optimeerimiseks. Koodivaba arenduse puhul on „jäme“ ots äripoole käes, kes otsustab, mida ja millal muudetakse. Sellise platvormi sissetoomine omakorda tähendab, et traditsiooniline IT ei pruugi isegi näha, kus ja milliseid innovatsiooni tehakse. Juhul kui NC/LC platvormid juurduvad ja kasutus kasvab, võib nõudlus tavapärase tarkvara integratsiooni teenuse järgi kukkuda. Loomulikult ei asenda NC/LC platvormid uue tarkvara arendust juhul, kui uued protsessid vajavad digitaliseerimist.

Kokkuvõttes on Eesti IT sektor tugevatel alustel ja lühiajalised kukkumised üldist trendi ei murra. Üldine turu nõudlus on tugev ning mõne kvartali kehvem tulemus ettevõtete lõikes üldist väljavaadet ei muuda.