• Tarmo Toiger, Partner |
2 mins read

Pikad tarneajad, hinnatõus ja üldine ebakindlus majanduses mõjutavad oluliselt uute autode turgu. Nii kvartali kui ka kogu aasta võrdluses on sõidukite müük väiksem varasemast perioodist vastavalt -9% kvartali lõikes ja -13% aasta lõikes arvestades viimast 9 kuud. Automüüjatele majandustulemustele pilku heites näeme, et hinnatõus katab ära madalama müügimahu tükkides. Uute autode pikad tarneajad ja kättesaadavus on muutnud tarbijate käitumist – uute autode osakaal kõigist kolmandas kvartalis registreeritud autodest on vaid 43%. Sellest madalam number oli aastal 2013 kui Eesti toibus ikka veel globaalsest finantskriisist.

Rahvusvaheline uute autode turg näitab samas tõusutrendi ning seda juba kolmandat kuud järjest. Aasta kolmas kvartal näitas head kasvu, uute autode müük kasvas augustis 4%, septembris veidi alla 10% ja oktoobris juba 14% võrreldes 2021 aasta võrdluses. Sellega on murtud aasta pikkune langustrend uute autode müügis.

Euroopa turul on suurimad tõusjad Volkswagen Grupp (+41%) ja Toyota (+38%). Samas ollakse pandeemia eelsetest müükidest väga kaugel, olgugi, et tarneprobleemid ja kiipide defitsiit on järele andnud.

Millistele trendidele tasub tähelepanu pöörata?

Jätkub elektriautode ja hübriidajamitega sõidukite võidukäik – rahakam tarbija eelistab uut tehnoloogiat – kolmandas kvartalis moodustasid uuema tehnoloogiaga sõidukid juba 43% kogu EU turul müüdud uutest autodest. Euroopa üleselt on omavalitsused eelistamas elektriautosid ning lõpetamas toetusi hübriididele.

Sarnane trend on nüüd ka USA turul, kus patareidega varustatud elektriautod on kõige kiiremini kasvav segment. USAs on viimase 9 kuuga elektriautode müük kasvanud 70% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kui varasemalt olid elektriautod pigem fanaatikute pärusmaa, siis nüüd eelistab ka Virginia osariigi raamatukogutöötaja elektriautot. Viimase ostuotsuse toetuseks maksab muidugi riik heldelt toetusi – odavam elektriauto maksab peale riiklike subsiidiume ca 20 000 dollarit. Selline muutus tarbijakäitumises on toimunud viimase kahe aastaga, mis on analüütikute hinnangul ülimalt suur muutus nõnda lühikese ajaga. Muidugi on USAs elektri- ja hübriidautode baastase madal, 2021 oli see vaid 2,9% ja tänaseks 5,6%, näidates rohkem kui kahekordset kasvu. Kasv oleks kiirem kui vaid autotootjad suudaksid rohkem autosid turule tuua.

Kokkuvõttes, Eesti uute autode turg on jätkuvalt surve all ning taastumine 2019nda aasta tasemele võtab arvatust rohkem aega. Tarbija käitumise muutus eelistades elektriautosid on ka Eestis kohal, probleemis on ikka veel autode kättesaadavus, kõrge hind ning laadimisvõimalused.