• Tarmo Toiger, Partner |
3 mins read

Tarbijakindlus on praegu ajalooliselt ühel madalaimal tasemel ning sisuliselt olnud vabalanguses kogu 2022. aasta. Kõikumised tarbijakindluses mõjutavad otseselt (jae)kaubanduse edu ja müügimahte. SKP tasemel on kaubanduse müügimahud juba oluliselt kukkunud ning kukuvad edasi, kogu sektor on langevas trendis: hulgi- ja jaekaubandus oli teises kvartalis üks suurimaid kukkujaid sektorite võrdluses.

Teiseks mõjutab sektorit kõrge inflatsioon, sealhulgas äärmiselt kõrged energiahinnad. Jällegi, vaadates ajalugu, mõjutab inflatsioon suuri jaekaupmehi pigem positiivselt, kõrgemad hinnad tõstavad kogukäivet ning üldiselt ei ole suurtel jaekaupmeestel suuri probleeme sisendhindade suunamisel lõpphindadesse – tarbija vajab esmatarbekaupu ega jäta neid tarbimata. Kahanev ja kõrge inflatsiooniga turg annab võimaluse suurtel kettidel saada veelgi suuremaks – nende võimekus hinda kontrollida on oluliselt parem, kui väikestel kaupmeestel. Võitva strateegiaga on loomulikult hinnaeelisele rõhuvad kaupmehed, kes võivad eeldada turu ümberjagamist kallimalt ostukorvilt odavamale sihtgrupist olenemata.

Sarnane dünaamika kõrge inflatsiooniga toimetulekul on ka kõrgetele energiahindadele reageerimine. Suurtel kaupmeestel on siin paremad võimalused nii hinda kontrollida kui ka hinda lõpptarbija pakkumisse üle kanda. Lisaks on suuremad kaupmehed paremal positsioonil energiamüüjatega läbi rääkides, mis annab suhtelise eelise võrreldes väiksemate ettevõtjate võimalustega kulusid vähendada.

Kasumlikkuse hoidmine

Madala tarbijakindluse kõrvale tasub asetada tarbijate säästude suurem maht. Eesti kaupmehed väldivad katastroofi, sest keskmised säästud on jällegi ajalooliselt kõrgel tasemel, kuid jah, need on juba käigus esmavajaduste rahuldamisel. Teiselt poolt tõstetakse jätkuvalt palka, mis lubab eeldada teatavat tuge tarbimisele.

Olenevalt kaupmehe strateegiast ja suurusest, on väljavaated aasta viimasele kvartalile ja järgmisele aastale oluliselt erinevad. Kogu turu kasumlikkus kukub, kuid mitte ühtlaselt.

Kuidas siis kasumlikkust hoida? Ettevõtte tasemel tekib paradoksaalne olukord, kus nominaalne käive võib isegi inflatsiooni toel kasvada tarbimise mahu kahanemisel, kuid kasumlikkus kokkuvõttes kahaneb.

Esmane fookus peab olema kulude, ka tööjõukulude agressiivsemal kontrollil. Sissetulekud kasvavad jätkuvalt, seega tuleb tähelepanu suunata personali paremale (ja vähesemale) rakendamisele. Viimasele aitab kaasa ka krooniline personalipuudus, mistõttu jätkuvalt investeeritakse efektiivsust tõstvatesse tehnoloogiatesse, näiteks selvekassad jne.

Teiseks probleemkohas on varud, mida on kogutud hinnatõusu oodates. Kas ja kuidas varud suudetakse realiseerida ning millise hinnaga?

Kolmandaks tooteportfell üleüldiselt ja kategooriajuhtimine. Majanduslanguse ja tarbijakindluse madalseisu tingimustes otsivad tarbijad odavamaid alternatiive, mistõttu tuleb kaupmehel üle vaadata üldine pakkumine ning vajadusel tooteportfelli oluliselt uuendada.

E-kaubandus

Suurtel turgudel jätkub e-kaubanduse võidukäik. USA e-kaubandus moodustab 15% kogu jaemüügist ning UKs on see tänaseks kasvanud 30%ni. Eesti Panga andmetel on meie e-kaubanduse maht 15%. Kui rääkida vaid toidukaupade e-müügist, siis seal on e-kaubanduse osakaal 2-3% kogu kohalikust jaemüügist. Viimastel kuudel on suuremad jaeketid raporteerinud ka e-kanali käibe olulisest kukkumisest. (Rääkimata Coopi e-kaupluse sulgemisest suuremates maakondades.)

Tarbekauba ja toidu e-kaubandus kasvas oluliselt koroonaajal, kuid tänaseks on mahud langenud, õnneks mitte kolme aasta tagusele tasemele. Coopi juhtkond mainis e-kaubanduse ulatuse ja mahu vähendamise põhjustena peamiselt kõrgeid kulusid. Samas on kulud tänaseks veelgi kasvanud ning mõjutavad kõiki e-kanalit omavaid kaupmehi. Eestlased on tuntud kui tarbijad, kes tagastavad kaupa suhteliselt vähe. Julgen eeldada, et keerulisem majanduslik olukord tõstab tagastuste mahtu, mis omakorda tõstab e-kanali kulusid.

Kokkuvõtteks, lähiajal on oodata väga keerulisi aegu, kuid need annavad võimaluse muutusteks. Kulude kasv võimaldab tuua ettevõttesse rohkem tehnoloogiat ning automatiseerida protsesse. Mahtude vähenemine omakorda sunnib ettevõtjat ratsionaliseerima tooteportfelli ning sellega kasvab efektiivsus. Tulemas on parim aega turuosa võtmiseks!

 

NB! Vaata ülevaadet lähemalt Äripäeva Infopanga koostatud toidu- ja esmatarbekaupade konkurentsiraportist https://pood.aripaev.ee/toidu-ja-esmatarbekaubad