• Margus Olesk, autor |

Kui kaugel te olete IFRS 15 mõju hindamisega? On viimane aeg tegutseda!

IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu” on nüüdseks kehtinud juba peaaegu aasta. IFRS-aruandeid koostavate ettevõtete vahearuannete analüüs näitab, et IFRS 15 mõju aruandlusele on märkimisväärne. Samas on päris palju ettevõtteid, kes ei ole uue standardi mõju veel hinnanud ega selle rakendamiseks piisavaid ettevalmistusi teinud. Kui olete nende seas, siis mida tuleks IFRS 15 mõju hindamiseks kõigepealt ette võtta?

IFRS 15 kohaselt peab müügitulu kajastamine peegeldama kaupade ja teenuste üleminekut kliendile ning saadaoleva tasu suurust.

Selle põhimõtte järgimiseks soovitame viie sammu mudelit:

  • tee kindlaks lepingu olemasolu;
  • tuvasta kõik toimingukohustused (lepingulised müügilubadused), millest klient saab eraldi väärtust;
  • selgita välja tehingu hind;
  • jaga tehingu hind toimingukohustuste vahel;
  • kajasta müügitulu kas toimingukohustuse täitmise jooksul või kindlal ajahetkel.

Selleks, et hinnata, kuidas IFRS 15 rakendamine mõjutab raamatupidamise aruannet, tuleb esmalt analüüsida kliendilepingute tingimusi. Müügitulu summat ja kajastamise hetke mõjutavad muuhulgas garantiid, tagastamisõigused, tagasimaksekohustused, allahindlused, toodete või teenuste müük paketis, ühekordsed tasud ning õigused saada täiendavaid kaupu või teenuseid. 

Kindlasti tasub üle vaadata, kuidas te klientidega arveldate. Kui tavapraktika hulka kuuluvad ettemaksed, mitterahalised tasud, pikad maksetähtajad, tasud kulude hüvitamise eest jms, siis tuleb hinnata, kuidas need mõjutavad müügitulu summat ja kajastamise hetke. Juhul kui kliendi poolt makstav tasu sõltub mingist sündmusest või asjaolust, mille täitumine ei ole kindel, siis tuleb kontrollida, mis mõju see omab müügitulu kajastamisele uue standardi alusel.

Kui olete tuvastanud valdkonnad, millele IFRS 15 võib mõju avaldada, siis tuleb neid põhjalikumalt analüüsida. Meie raamatupidamisnõustajad on hea meelega valmis teid aitama nii IFRS15 nõuetes orienteerumisel kui ka analüüsi tegemisel.

Tags: