Margus Olesk

Margus Olesk: Author, Audiitor

Margusel on kõrgetasemelised teadmised rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) riskimaandamisarvestuse erireeglitest ja riskimaandamisinstrumentide kajastamise põhimõtetest (hedge accounting), sealhulgas tunneb erinevaid vedelkütuse hinna ja valuutakursi muutuse rahavoogude riski maandamise ning riskimaandamise efektiivsuse hindamise mudeleid