Den 1. juli 2023 fandt elafgiften tilbage til sit normale niveau. Dette kan have betydning for din virksomheds godtgørelse af betalt elafgift for resten af 2023.

Det seneste år har den danske elafgift i flere omgange været lempet. Dette som et middel for at modvirke de høje elpriser, der fulgte med den europæiske energisituation. Den 1. juli 2023 blev elafgiften sat op fra 0,8 øre/kWh til normalniveauet på 69,7 øre/kWh. Stigningen vil fremgå af elregningen for juli måned, som typisk modtages medio august.

KPMG!
69 ,7

Elafgiften per 1. juli 2023 i øre/kWh

Det betyder, at virksomheder, som angiver godtgørelse af betalt elafgift, kan få godtgjort 69,3 øre/kWh i resten af 2023. Ved udlejning af lokaler, opladning af elbiler eller momsfrie aktiviteter kan der være begrænsninger i virksomhedens adgang til godtgørelse. I disse tilfælde bør der foretages en konkret vurdering af godtgørelsesomfanget.

Generelt er der de seneste år sket større ændringer af afgiftssatserne på energiområdet – en udvikling som man må forvente vil fortsætte de kommende år. Ændringerne omfatter både de almindelige satser, men også satserne for virksomheders godtgørelse af energiafgifter. Senest steg den ikke-godtgørelsesberettigede andel af brændselsafgift pr. 1. april 2023 fra 7,05 % til 13,63 %.

Skattestyrelsens fokusområder

Skattestyrelsen har fokus på overholdelse af afgiftsreglerne og anvendelse af korrekte satser. Det er vores anbefaling, at det løbende vurderes, om virksomhedens håndtering af energiafgifter sker i overensstemmelse med gældende regler, og særligt nu hvor der kan løbe renter på, hvis afgifterne ikke håndteres korrekt.

Tryk på ovenstående link og genlæs vores artikel omkring rentetillæg på moms- og afgiftskorretioner, som har været gældende siden 1. juli 2023.

Brug for hjælp?

Sebastian, Casper og resten af vores momsteam står klar til at hjælpe din virksomhed med at få styr på moms- og afgifter.