I 2017 vedtog EU-Parlamentet med stort flertal Kommissionens forslag om land for land-rapportering, der var en del af "Anti-tax Avoidance Package”. I februar 2021 opnåedes et kvalificeret flertal med en snæver margin i Europarådet, og 1. juni 2021 nåede Parlamentet, Rådet og Kommissionen frem til et kompromis om en opdatering af Regnskabsdirektivet. Direktivet skal nu officielt tiltrædes af Rådet og Parlamentet, før det træder i kraft.

Direktivændringen skal herefter implementeres i Medlemsstaternes lokale lovgivning. Det forventes at skulle ske senest i 2023.

Formålet med Direktivet er at gøre oplysninger om virksomhedernes skattebetalinger tilgængelige for flere interessenter. Der er ligeledes en forventning i Direktivet om, at øget gennemsigtighed medvirker til at bekæmpe aggressiv skatteplanlægning. Investorer har i stigende grad efterspurgt offentliggørelse af informationer om virksomhedernes skatteforhold, imens virksomhederne har udtrykt flere bekymringer ved dette. Krav om offentliggørelse kan føre til, at kommercielt sensitive oplysninger skal lægges frem og kan undergrave konkurrenceevnen. Virksomhederne ser også stigende krav til compliance og offentliggørelse af informationer, hvor det ikke er klart, hvad oplysningerne skal eller kan anvendes til. 

Contact us

Connect with us