Den gode skattestrategi - fra compliance til værdiskabelse

Den gode skattestrategi

Det er blevet et krav at offentliggøre en skattestrategi for større virksomheder i Storbritannien. Kravet omfatter en række danske koncerner, som skal beslutte, hvad de ønsker at fortælle omverdenen om deres skatteforhold.

1000

Kontakt os

Tax Transformation Team

Gode overvejelser til udarbejdelse af skattestrategien

På baggrund af erfaringerne, som er samlet indtil videre, er der her et par overvejelser, den ansvarlige for strategien bør gøre sig i forbindelse med udarbejdelse af skattestrategien.

 

Strategien bør beskrive, hvad virksomhedens mål på skatteområdet er. Hvordan ser succes ud? Hvilke strategiske målsætninger arbejder virksomhedens skattefunktioner hen imod? Det er ikke et krav, men hvis ikke virksomheden udformer sin skattestrategi, så den er velegnet til at anskueliggøre de beskrevne politikker og risikoappetitten, er det usandsynligt, at den vil tilføre virksomheden nogen værdi, og strategiskrivningen bliver en ren complianceopgave. Endvidere er det ikke usædvanligt, at virksomhedens bestyrelse godkender skattestrategien. En bestyrelse, der skal lægge navn til en offentlig strategi, må forventes at stille krav til, at det kan forklares, hvordan udsagnene i strategien rent faktisk efterleves.

 

Du kan læse hele artiklen her (PDF 266 KB)

 

 

Connect with us