Offentligt tilgængelig land for land-rapportering

Offentligt tilgængelig land for land-rapportering

Den 6. juli 2017 rykkede en obligatorisk offentliggørelse af den såkaldte land for land-rapportering (country-by-country reporting) et skridt nærmere, da EU-Parlamentet her afsluttede sin første afstemning i plenum om Kommissionens direktivforslag. Parlamentet gav med et stort flertal sin klare opbakning til at fortsætte lovgivningsprocessen.

1000

Contact us

Country by country reporting (BEPS)

Hent artiklen her

Både EU-Kommissionen og Europa Parlamentet anser tvungen offentliggørelse af land for land-rapportering som et væsentligt element i bekæmpelsen af skatteunddragelse, allerede fordi forslaget øger gennemsigtigheden.

I denne artikel kan du læse om den seneste offentliggørelse af land for land-rapportering (country-by-country reporting), som stiller en række krav til multinationale virksomheder, herunder kravet om, at land for land-rapportering skal lægges offentligt frem på moderselskabets hjemmeside og forblive der i minimum 5 år.

Læs mere om disse krav ved at hente den fulde artikel her

Connect with us