Hvordan kan juridiske afdelinger udvikle deres funktioner, transformere deres tjenester og gøre en større forskel for deres organisationer?

Risiko- og reguleringslandskabet udvides hele tiden, og det stiller nye krav og øger kompleksiteten for virksomhederne. Organisationer er nødt til at tilpasse sig et globalt marked i stadig udvikling, balancere lovgivningsmæssige og samfundsmæssige krav og en voksende tendens til digitalisering. Disse udfordringer bliver mere og mere indarbejdet i forretningsstrategier og KPI'er, alt imens organisationer optimerer synergien i teams, udvikler juridiske afdelinger sig også fra at fungere som adskilte "rådgivende enheder" til at fungere som strategiske partnere for virksomheden.

En ny virkelighed kræver en anden tilgang. Juridiske funktioner ændrer i stigende grad deres roller som juridiske specialister til at fungere som forretningstilpassede facilitatorer. Den juridiske funktion skal prioritere at være proaktiv i stedet for blot at arbejde reaktivt med problemløsning. I takt med at den juridiske funktion spiller en stadig mere integreret rolle i mange organisationers succes, skal den juridiske funktion hele tiden balancere en juridisk robust indsigt, samtidig med at den er kommercielt velfunderet og forretningsorienteret, og den skal se tingene i et større perspektiv for at sikre, at det juridiske teams arbejde er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål.

Vores tilgang

Formålet med Legal Transformation er at tilføje et nyt serviceniveau til den traditionelle, nationalt forankrede og højt specialiserede juridiske rådgivningsplatform, der allerede findes på det danske marked. Det handler om at levere forretningsløsninger til juridiske udfordringer, og med disse juridiske udfordringer som udgangspunkt leverer vi redefinerede markedsservices for at udnytte uudnyttede potentialer, udforske markedets blinde vinkler og bane en ny vej for at imødekomme kundernes krav og forretningsmuligheder inden for jura og teknologi.

Legal Transformation i KPMG er et globalt tilbud, der er lokalt forankret i Danmark på tværs af vores skatte-, rådgivnings- og juridiske tjenester.

Vores Legal Transformation-team har til formål at modernisere, kommercialisere, digitalisere og modne det juridiske marked. Ved at anvende vores juridiske tankegang, forretningsindsigt og 'kommercielle tænkning' hjælper vi vores kunder med at gennemgå og transformere deres driftsmodel ved at identificere muligheder, forbedre processer og integrere teknologi for at forbedre deres overordnede juridiske landskab.

Hvordan kan vi hjælpe dig:

Internationalt og kommercielt funderede servicetilbud - fra fast problemløsning over driftsmodellering til fuld projektledelse

Skabe gennemsigtighed i juridiske anliggender, sikre fokus på juridisk risikostyring og muliggøre proaktivitet i forhold til risici og muligheder

Anvendelse af KPMG's globale tech-værktøjer og tech-partnerskaber til leverancer, indsigt, optimering og driftsflow.

Definere strategier for den juridiske dagsorden og samtidigt omfavne den overordnede forretningsstrategi og sikre et kommercielt fodfæste

Definition og kortlægning af processer, udvikling af retningslinjer, procedurer og arbejdsgange

Vi leverer innovative og integrerede løsninger fra en global platform, tilføjer juridisk indsigt til førsteklasses forretningsmodeller og sikrer adgang til markedsledende virksomheds- og juridisk teknologi, global erfaringsstrukturering og innovative leveringsmodeller. Det er her, juridiske forandringer sker!

Hvorfor vælge os?

Vores netværk af lokale, regionale og globale leveringsteams inden for jura, regnskab, management consulting, revision mm. gør det muligt for os at finde den rette balance mellem centraliserede og lokale leverancer og sikre en "360-graders pakke" af koordinerede tjenester, der leverer kvalitet og værdi, synlighed og overblik på en omkostningseffektiv måde.

Vores team har omfattende erfaring kombineret med en unik praktisk forståelse af juridiske udfordringer og muligheder, procesoptimering, strategiske metoder og teknologiaktivering. Vi anerkender vigtigheden af en holistisk tilgang for at sikre, at enhver løsning passer til formålet, svarer på udfordringen og er praktisk anvendelig, effektiv og omfavner de forretningsmæssige krav.

Med omfattende erfaring fra forskellige konsulent- og advokatfirmaer kombineret med brede interne ledelsesroller er vi på en mission for at omdefinere verdenen af juridiske tjenester.

Vi forstår de udfordringer, som General Counsels og juridiske afdelinger står over for, og vi kender kravene fra forretningen. Det er vores forpligtelse og formål at levere store juridiske gevinster, definere og implementere juridiske strategier og løbende bidrage til succes for en bred vifte af forskellige projekter på tværs af den operationelle juridiske dagsorden.

Vores løsninger handler om at opnå forretningsmæssige resultater fra juridiske udfordringer, leveret ud fra en dybtgående forretningskyndig tankegang med fokus på kundens behov - konstant nytænkning og brug af teknologi som katalysator.