I KPMG vil vi investere i vores medarbejdere i alle faser af deres liv. Derfor tilbyder vi en række tiltag til de af vores medarbejdere, der vælger at læse til statsautoriseret revisor. Det er nemlig kendt som et langt og krævende forløb, der kulminerer med den sidste eksamen på Børsen. Samtidig er det også et forløb, hvor det, for mange, kan være svært at få hverdagen til at gå op.

Dette vil vi gerne afhjælpe ved blandt andet at give vores medarbejdere fridage til at studere. Vi mener nemlig, at det bør være muligt at tage én af Danmarks sværeste eksaminer uden, at det skal koste hverken fritid eller familie.

Det 2-årige forløb inkluderer:

Fri hver anden fredag til undervisningssessioner.

Fælles eksamenstræning hver anden fredag.

20 studiedage som er til fri disposition.

Derudover indebærer forløbet også flere sociale arrangementer og inkluderer yderligere eksamenstræning igennem studietiden, ligesom vi også vil sikre at læringen fortsætter, selv når man har fået eksamensbeviset i hånden.

I tiden efter eksamenen, vil der således være kurser i personlig udvikling, præsentationsteknik og andre relevante emner.