Hvad arbejder vi med i Transaction Services?

Som en del af Transaction Services-teamet ser du på transaktioner gennem investorens øjne. Ved at gøre det tilbyder vi kunder klar rådgivning om at navigere i risiciene og afdække de muligheder, der ligger inden for potentielle fremtidige handler. Vi er et fuldt integreret team af specialister med dybt branchekendskab, og som en del af vores team får du mulighed for at støtte kunder i M&A-processen, uanset om de er på købersiden eller sælgersiden af transaktionen.

I Transaction Services arbejder vi inden for fem ekspertområder. Du kan læse mere om hvert område nedenfor.

Financial Due Diligence

Som en del af Financial Due Diligence-teamet, vil du udføre grundige finansielle analyser af organisationer for at hjælpe virksomheder og private equity-fonde med at vurdere muligheder og risici i forbindelse med en potentiel handel. Opgaver inden for Financial Due Diligence-teamet varierer fra forhandlinger med nøgleinteressenter (ofte C-suite eller erfarne M&A-professionelle), afholdelse af Q&A-sessioner og udarbejdelse af rapporter.

Tech Due Diligence

Tech Due Diligence-teamet arbejder meget tæt sammen med andre serviceområder i KPMG for at sikre, at vi forstår det fulde billede af målvirksomhedens teknologier. Sammen vurderer vi den nuværende tilstand og risici vedrørende teknologierne i en organisation, der er involveret i en transaktion. Det er en central del af due diligence-processen, da teknologi er en vigtig værdiskaber for alle virksomheder. Hos KPMG har vi forstået behovet for Tech Due Diligence på et tidligt stadie, og vi er frontløbere inden for dette felt i Danmark.

Deal Analytics

Deal Analytics teamet kombinerer finansiel viden med IT- og dataviden. Vi støtter de andre områder inden for Deal Advisory i deres daglige opgaver ved at levere innovative løsninger til at arbejde med og analysere de data, som kunderne giver os. Vi er her for at sikre, at de andre teams kan arbejde smartere og mere effektivt.

Integration & Separation

Gennemførelse af fusioner og opkøb (M&A) med fokus på værdiskabelse er blevet mere komplekst. I Integration & Separation-teamet forstår vi betydningen af integration og separation for at opnå og optimere deal-værdi, hvor vi kombinerer strategisk ekspertise, konceptuel viden og praktisk erfaring. Vores team er tværfagligt og har erfaring fra flere sektorer, handelstyper og ejerstrukturer. Som en del af KPMG-netværket har vi evnen til at trække på eksperter inden for forskellige emner i ethvert land, hvilket gør os i stand til at håndtere specifikke udfordringer vedrørende integration og separation både nationalt og på tværs af grænser.

ESG Due Diligence

ESG Due Diligence-teamet udfører en omfattende vurdering af ESG-risici og -muligheder for værdiskabelse i en M&A-transaktion. ESG er i stigende grad en central del af investorers due diligence-proces, da de søger at forstå både den nuværende status for målets ESG-praksis samt at identificere og mindske potentielle risici og muligheder. Derudover kan en transaktion være udgangspunktet for implementering af ESG-initiativer, hvilket kan forbedre rentabilitet og værdiansættelse. Vi er et tværfagligt team, der er forankret i Transaction Services-teamet, men vi samarbejder på tværs af serviceområder og KPMG-medlemsfirmaer.

Innovation er centralt inden for Deal Analytics. Vores arbejde går ud på at udfordre status quo og tænke anderledes med de værktøjer, vi har til rådighed i dag - både for vores kunder og for vores kolleger.

Victor Thornton
Manager i Transaction Services

Er du blevet inspireret? Kontakt os nedenfor