Hvad arbejder vi med i IT Audit?

IT Audit-teamet brænder for IT-compliance og arbejder med kunder inden for forskellige brancher. Vores primære fokus er at levere forsikringsrapporter om flere emner - først og fremmest rapporterer vi om generelle IT-kontroller i en outsourcing-tilgang for at informere vores kunder om effektiviteten af deres kontroller i et outsourcing-setup. Derudover evaluerer vi vores kunders kontroller inden for applikationer og processer for at sikre, at de er effektive og mindsker risiko.

Sidst men ikke mindst sikrer vores team overholdelse af GDPR samt udfører kontrol af tjenesteorganisationer og vurderer kontrollerne i forhold til datas fortrolighed, integritet, tilgængelighed, privatliv og sikkerhed.

Vores IT-revisorer samarbejder også tæt med de finansielle revisorer, når de udfører IT-revisioner. En IT-revision giver vores revisorer indblik i komplekse IT-organisationer og identificerer IT-risici, især relateret til automatiserede kontroller. Vi har alle specialiseret viden inden for forskellige sektorer, lige fra IT-serviceudbydere, tech- og softwareløsninger til forsikrings- og banksektoren, produktion og skibsfart samt olie- og gasindustrien.