Hvad arbejder vi med i Financial Services Advisory?

Financial Services Advisory-teamet assisterer diverse finansielle institutioner, fra banker til forsikringsselskaber og pensionsselskaber til kapitalmarkeder. Vores ekspertise hjælper vores kunder med at navigere i markedets ændringer i forhold til regulering, risici eller nye markedstendenser. Vi skaber konkrete fordele for vores kunder og driver deres forretningsvækst - og vores arbejde begynder i bestyrelseslokalet og bevæger sig til alle hjørner af organisationen. Vi samarbejder meget tæt med vores kunder for at identificere strategiske, operationelle, finansielle eller omdømmemæssige risici.

Vi har fire kompetenceområder inden for Financial Services Advisory for at give hvert teammedlem mulighed for at trives inden for deres ekspertiseområde og udnytte deres kompetencer, færdigheder og viden fuldt ud. De fire områder er Financial Services Digital, Forensics, Risk & Compliance og Actuary Services. Du kan læse mere om hvert område nedenfor.

Financial Services Digital

Financial Services Digital-teamet hjælper vores kunder med at forankre og implementere deres strategi på tværs af forretningsenheder, og vi muliggør de ændringer, der kræves for at afstemme driftsmodeller med de finansielle og strategiske mål. Vi hjælper vores kunder med at transformere og tage hensyn til potentielle implikationer for implementering af ny teknologi ved at have forandringsledelse i tankerne. Vores arbejde forbedrer kundens ydeevne, synlighed og kontrol med strategiens langsigtede driftsmæssige indvirkning.

Forensics

Vores kolleger i Forensics-teamet arbejder med risikostyring inden for svindel og hvidvask af penge. Vi vurderer risikoprocedurer for at opdage og forebygge svindel, og vi hjælper også vores kunder med at sikre et etisk klima i deres organisation. Inden for Forensics dykker vi ned i procedurer for hvidvask af penge, tilbyder ekspertrådgivning og giver vores kunder magten til at håndtere problemer, der er relateret til disse emner.

Risk & Compliance

Risk & Compliance-teamet arbejder med end-to-end styring, risiko og compliance-transformationer. Vi begynder med at definere den indledende vision og strategi, hvorefter vi fastlægger den relevante løsning. Slutteligt hjælper vi også med kørslen af transformationer og forandringsledelsesprocesser. Vi arbejder ligeledes med implementering af avancerede modelleringsteknikker for at forbedre data til risikoanalyser. Det hjælper vores kunder med at opfylde deres risiko- og compliance-forpligtelser samt måle og mindske risici og muligheder.

Actuary Services

Vores Actuary Services-team assisterer forsikringsselskaber med mange forskellige aktuarmæssige udfordringer. Vi har f.eks. specialister inden for generel forsikring, livsforsikring og pension. Ud over arbejdet med de klassiske aktuarmæssige discipliner udvikler vi vores kollegers færdigheder inden for implementering af kernepolitikker og kravhåndteringssystemer, due diligence, risikostyring, governance, aktuarmæssige funktioners ansvar, produktudvikling og validerings- og værdiansættelsesengagementer.