Udviklere og operatører i hele energiværdikæden står over for investeringer på et tidspunkt, hvor der er kraftigt stigende renter og store udsving i råvarepriserne, hvilket tydeligvis påvirker deres evne til at udnytte rentable vækstmuligheder og forblive konkurrencedygtige.

Volatiliteten i råvarepriserne er steget betydeligt i løbet af 2020-2024M3 sammenlignet med 2017-2019. I mere ustabile tider har råvarepriserne desuden en tendens til at blive stærkere korreleret.

At navigere i råvareprisvolatilitet og korrelationer mellem omkostningselementer i budgettet vil være afgørende faktorer for en vellykket budgettering af megaprojekter. 

KPMG foreslår en tretrinsmodel til at budgettere megaprojekter, så de bliver en succes på et usikkert marked:

  • Identificer sammenhænge mellem omkostningselementer i budgettet
  • Estimer et levedygtigt beredskab til uforudsete risici
  • Identificer de potentielle tab for megaprojektet, indtil aktivet er taget i brug.

Læs mere i rapporten nedenfor.