2023 var et særligt vanskeligt år for venturekapitalinvesteringer globalt set på grund af de betydelige økonomiske udfordringer, geopolitiske spændinger og konflikter og vedvarende bekymringer i forbindelse med værdiansættelsen af venturekapitalstøttede virksomheder. Både de årlige globale VC-investeringer og det samlede antal VC-deals globalt faldt til niveauer, der ikke er set siden 2019, da VC-investorerne fortsatte med at udvise stor forsigtighed med hensyn til deres dealmaking-aktiviteter.

Svært at tiltrække investeringer

I løbet af 2023 arbejdede startups i mange regioner i verden hårdt på at undgå down rounds - f.eks. ved at gennemføre betydelige omkostningsbesparelser, gennemføre inside rounds eller ved at opnå brofinansiering for at forlænge deres finansielle runway. Meget af denne aktivitet foregik under radaren, da virksomhederne fokuserede på at rejse add-ons til eksisterende runder. I løbet af 4. kvartal '23 skiftede denne tendens en smule, idet flere virksomheder annoncerede egentlige down rounds til lavere værdiansættelser.

Denne tendens vil sandsynligvis fortsætte, indtil exit-markedet åbner ordentligt igen. Ud over down rounds var der i Q4'23 også flere virksomheder, der lukkede - en tendens, der også vil fortsætte, da virksomhederne ikke kan tiltrække nye investeringer.

Startups justerer vækstplaner for at fokusere på rentabilitet

I løbet af 2023 fik økonomiske forhold og stigende pres fra investorer startups til at justere deres vækstplaner og vende opmærksomheden mod at styrke deres vej til rentabilitet. I 4. kvartal '23 fortsatte VC-investorerne med at presse virksomhederne i deres porteføljer til at blive mere effektive og justere deres forretningsplaner for at fokusere mere intenst på at opnå rentabilitet.

Der har også været en stigende erkendelse i løbet af de sidste par kvartaler af, at nogle startups simpelthen ikke kan overleve i det nuværende miljø. Mange sektorer, der oplevede hurtig acceleration under pandemiske forhold, er blevet decimeret af det hurtige skift i de økonomiske forhold, herunder høje inflationsniveauer og hurtigt stigende renter, der endnu ikke er begyndt at falde. Virksomheder med fokus på last mile-levering og buy-now-pay-later-tilbud er blevet særligt hårdt ramt. Nogle virksomheder, herunder enhjørninger, er allerede forsvundet - og flere vil sandsynligvis uddø, da de ikke kan tiltrække ny finansiering.

Interessen for kunstig intelligens stiger; energi og ESG er fortsat attraktive for VC-investorer i Europa

AI tiltrak store investeringer i Europa i 4. kvartal '23 og stod for en række af kvartalets største handler. Ud over AI oplevede energi- og ESG-området fortsat et godt momentum i 4. kvartal '23 med investeringer, der spænder fra seed-aftaler til aftaler med større beløb - såsom den svenskbaserede batteriproducent Northvolts kapitalforhøjelse på 145 millioner dollars og den estiskbaserede energilagringsvirksomhed Skeleton Technologies' kapitalforhøjelse på 114 millioner dollars. I betragtning af forpligtelsen til net zero og behovet for hurtigt at skalere finansieringen for at håndtere energiomstillingen, vil sektoren sandsynligvis forblive på investorernes radar i en overskuelig fremtid.

VC-investeringer i Norden forbliver stille på grund af tilbagegang i senere stadieaftaler

Risikovillige investeringer i den nordiske region var fortsat afdæmpede i 4. kvartal '23. Mens finansieringen i den tidlige fase forblev relativt stabil, forblev finansieringen i den senere fase meget tør, med Northvolts kapitalforhøjelse på 145 millioner dollars som kvartalets største aftale. Cleantech og biotech tiltrak nogle af de største beløb i Norden i løbet af kvartalet; ud over Northvolt rejste det svenskbaserede grønne varmefirma Aira 90 millioner dollars, mens det danskbaserede NMD Pharma - en udvikler af nye behandlinger for neuromuskulære sygdomme - rejste over 79 millioner dollars. Styrken i økosystemet for sundheds- og biovidenskab, især i Danmark, har sandsynligvis bidraget til sektorens modstandsdygtighed blandt venturekapitalinvestorer.

Tendenser at holde øje med i Q1'24

I lyset af den nuværende modvind, herunder de igangværende konflikter i Europa og Mellemøsten, den fortsatte mangel på exit-muligheder for VC-støttede virksomheder og usikkerhed i forbindelse med en række valg, der er planlagt eller forventes at finde sted i 2024, forventes VC-investeringer i regionen at forblive relativt bløde i Q1'24. VC-investorer vil sandsynligvis fortsat fokusere på at sikre, at virksomheder har en stærk vej til rentabilitet, så de er bedre positioneret til at returnere kapital til deres LP'er. Selvom flere virksomheder sandsynligvis vil fejle i Q1'24, vil det sandsynligvis øge opmærksomheden på kvalitetsvirksomheder, der kan bidrage til et sundt økosystem på lang sigt.

Samarbejde forventes at være i højsædet for mange deltagere på VC-markedet i 2024, især mellem CVC'er, eksisterende VC'er og acceleratorprogrammer, der ønsker at gøre fremskridt med deres strategiske mål og samtidig styre deres omkostninger mere effektivt. Antallet af fælles CVC-fonde kan også stige, da store CVC'er ønsker at styrke deres evne til at investere kapital ved at arbejde sammen med andre.

  • Investeringerne forbliver på et lavt niveau i Europa - med 13,8 milliarder dollars investeret i 1.750 handler

  • Antallet af down rounds stiger til det højeste niveau siden pandemien

  • Mængden af førstegangsfinansiering vender tilbage til niveauet før boomet

  • Kapitalen er fortsat koncentreret om mellemstore fonde

  • AI, e-handel og fintech dominerer top 10-aftaler

Kontakt os, og læs flere indsigter her