Q3'23 var et særligt stille kvartal for det globale venturekapitalmarked, hvor både de samlede venturekapitalinvesteringer og antallet af venturekapitalhandler faldt mellem Q2'23 og Q3'23. På regional basis var der et fald i de samlede investeringer i både Nord- og Sydamerika og Asien, mens den europæiske deal-aktivitet steg en smule i forhold til kvartalet før.

Nord- og Sydamerika stod for den største andel af de globale VC-investeringer i Q3'23, hvor langt størstelen af det samlede beløb kom fra USA USA - herunder en kapitalrejsning på 997 millioner dollars foretaget af batterigenvindingsvirksomheden Redwood Materials. I lyset af de usikre markedsforhold har mange VC-investorer i Europa hævet barren for deres investeringskriterier, hvilket højst sandsynligt har bidraget til noget af nedgangen i transaktionsvolumen.

Stor interesse for AI blandt VC-investorer

Mens VC-investorer globalt set fortsat er meget forsigtige med deres investeringer - de udfører større due diligence end i de seneste år, trækker sig tilbage fra late stage-handler og fokuserer primært på virksomheder med meget stærke forretningsstrategier og veje til rentabilitet - har AI været en markant undtagelse. Globalt set har AI fortsat oplevet en stor acceleration i VC-investeringer, selvom investorerne har haft forskellige tilgange til området - nogle vælger at lave en masse små satsninger på virksomheder i den tidlige fase på tværs af AI-økosystemet og industrier for at komme tidligt ind, og andre bruger seks til ni måneder på at forstå de eksterne markedsmuligheder, før de udvælger specifikke virksomheder, som de vil investere i.

I løbet af årets 3. kvartal rejste en lang række AI-virksomheder store finansieringsrunder, herunder USA-baserede Databricks (500 millioner dollars), Neuralink (280 millioner dollars), japanske Telexistence (170 millioner dollars) og den tyske virksomhed Aleph Alpha (225 millioner dollars).

Hårdt kvartal for venturekapitalinvesteringer i Norden

Mens VC-investeringerne i Norden fortsat var på et lavt niveau i Q3'23, er der en række indikationer på, at tidevandet måske vil vende i Q4'23 og Q1'24. Værd at fremhæve fra det foregående kvartal er, at den svenske virksomhed Green Steel rejste 1,6 milliarder dollars i egenkapitalfinansiering. Fra et fundraising-perspektiv blev der i Norden lukket to store nye fonde i løbet af kvartalet, herunder Verdanes Capital XI-fond med en hard cap på 1,1 milliarder pund - med fokus på at støtte vækstvirksomheder, der ønsker at digitalisere og dekarbonisere økonomien i Europa. NordicNinja annoncerede også en fond på 214 millioner dollars med fokus på climatech, deeptech og det digitale samfund.

Trends vi skal holde øje med i Europa i årets 4. kvartal

Risikovillige investeringer i Europa forventes at forblive svage i det kommende, da virksomhederne fortsat har svært ved at skaffe finansiering. Det høje renteniveau kan også betyde, at VC-fundraising-aktiviteten forbliver afdæmpet, hvilket kan få langsigtede konsekvenser for VC-markedet. Hvis venturekapitalmarkedet forbliver stramt, vil der sandsynligvis være mere fokus på konsolidering, da branchens vindere fortsætter med at rejse midler, og andre startups mister momentum eller forældes. På trods af en generel opbremsning i investeringerne vil AI sandsynligvis fortsat være meget attraktivt for VC-investorer sammen med cleantech og sundheds- og bioteknologi.

Det er også vigtigt at holde øje med markedet for børsnoteringer i løbet af det næste kvartal eller to; mens børsnoteringen af britiske Arm var et positivt signal efter en lang tørkeperiode, er der brug for flere vellykkede exits for at revitalisere markedet og give LP’er (limited partners) mere tillid til potentielle exit-muligheder.

Kontakt os, og læs flere indsigter her