I 2. kvartal af 2023 fortsatte VC-investorer i Europa med at holde sig tilbage og ikke foretage større investeringer, især investeringer i den sene fase, på grund af den usikkerhed, der er i markedet, og manglen på muligheder for afkast. VC-investeringerne holdte dog stadig en stabil kurs i løbet af kvartalet – et positivt tegn efter fire kvartaler i træk med faldende investeringer.



Investering i kunstig intelligens fortsætter med at brage frem

Investering i kunstig intelligens og generativ kunstig intelligens forblev høj i Q2'23, da startups over hele verden søgte at styrke deres AI-evner, og VC investorer udvidede deres fokus på AI-området, idet de så det som et af de få modstandsdygtige områder for investering på det nuværende marked. Virksomhedsinvestorer viste størst interesse for generativ kunstig intelligens, især globale tech-giganter med de massive datasæt, der er nødvendige for at understøtte robuste løsninger inden for generativ kunstig intelligens.

Både Microsoft og Google har allerede gjort betydelige fremskridt på området, herunder Microsofts investering på 10 milliarder dollars i OpenAI i løbet af Q1'23, sammen med Kinas tech-giganter - Alibaba, Baidu og Tencent. Ved udgangen af Q2'23 meddelte Alibaba, at de havde modtaget et betydeligt antal anmodninger om prøveadgang til deres generative AI-værktøj, Tongyi Qianwen, mens Baidu annoncerede, at de havde indsendt deres eget generative AI-værktøj, Ernie bot, til regulatorisk godkendelse.

AI og læringsteknologier var også et højaktuelt investeringsområde i Europa i løbet af Q2'23, hvor det britiske firma Quantexa rejste 129 millioner dollars i kvartalet og opnåede status som enhjørning – en ud af kun en håndfuld startups i regionen, der opnåede dette i foregående kvartal. I Q2'23 vedtog Den Europæiske Union også the AI Act: En detaljeret regulering af brugen af AI i EU, der kræver, at især generative AI-systemer skal undergå en gennemgang inden kommerciel lancering. Loven forbyder også realtids-biometriske ID-systemer. 

VC investorer fortsætter med at holde sig væk fra investeringer i det sene stadie

I de fleste lande fortsatte VC investorer med at holde sig tilbage med at indgå store handler i løbet af Q2'23, dog med et par undtagelser. Den USA-baserede globale betalingsprocessor Stripe rejste 6,9 milliarder dollars, mens den Singapore-baserede online modeforhandler Shein rejste 2 milliarder dollars. Begge virksomheder oplevede store nedjusteringer i deres værdiansættelse som følge af deres nye finansieringsrunder. Generelt fortsatte den stejle nedgang i værdien og antallet af handler i den sene fase, især for Serie D+ aftaler. Denne tilbageholdenhed var ikke overraskende, da investorerne fortsat er bekymrede for værdiansættelser og mangel på exitmuligheder.

Svaghed fortsætter i Norden

I løbet af det foregående kvartal forblev VC-investeringerne i Norden svage sammenlignet med højdepunkterne set i 2021 og 2022 - det var dog relativt stabilt i forhold til niveauerne før pandemien. Selvom mængden af VC-tilgængelig kapital måske er sammenlignelig med tidligere år, har investorernes karakteristika ændret sig markant, og international vækstfinansiering er knap. Fokus for investorerne ligger mere på virksomheder, der kan vise kapitaleffektiv vækst med valgfrie muligheder for rentabilitet. Investering i sundheds- og bioteknologi forblev modstandsdygtig, mens alternative energi- og elbilteknologier fortsatte med at tiltrække stor interesse.

Trends vi skal holde øje med i Europa i Q3'23

Mens VC-investorer i Europa fortsat har stor kapital, forventes de at være tilbageholdende med at bruge det, givet både de nuværende markedsvilkår og bekymringer om, hvorvidt de vil kunne rejse nye midler, da mindre risikosøgende LP'er nu har flere investeringsmuligheder til rådighed for dem. Exit-aktivitet forventes også at forblive begrænset, da startups og deres investorer afventer i håbet om, at forholdene forbedres, og markedet stabiliseres. Hele paletten af alternativ energi og cleantech forventes at forblive et stærkt investeringsområde i Europa, ud over AI, sundheds- og bioteknologi. I de kommende kvartaler kan fintech-området begynde at se nogen konsolidering i Europa, da virksomheder søger at opnå den skala, der er nødvendig for, at deres forretningsmodeller bliver rentable.

Kontakt os, og læs flere indsigter her