I en verden med vedvarende global økonomisk og geopolitisk usikkerhed har vi talt med 142 bankdirektører fra hele verden for bedre at forstå deres prioriteter og de udfordringer og muligheder, deres virksomheder står over for i øjeblikket. Gruppen af bankledere erkendte, at der fortsat er betydelig modvind i den globale økonomi, med en tilsvarende indvirkning på deres kunders økonomiske velbefindende, men de udtrykte også tillid til væksten i deres branche og organisationer i løbet af de næste tre år. Selvom CEO’erne fortsat er opmærksomme på de forstyrrende kræfter og risici i horisonten, viste de tillid til deres evne til at modstå de nuværende forhold og komme videre med vigtige investeringer i talent, teknologi, ESG og uorganisk vækst, der vil give et klart afkast af investeringen.

Derudover afslører deres perspektiver på emner som klimaomstilling, M&A, generativ AI, cybersikkerhed og hybride arbejdsmodeller, at selvom der er gjort store fremskridt med at styrke og transformere deres organisationer, mener de, at der stadig skal gøres en betydelig indsats for at opnå parathed til en verden i stor forandring.

Download PDF

KPMG 2023 Banking CEO Outlook

Bankledere fokuserer i stigende grad på muligheder i en verden i forandring.Download PDF (560 KB) ⤓Bankdirektørernes overordnede synspunkter og prioriteter i 2023 fremhæver et par klare tematikker.

  

Fokus på strategisk vækst:


Banklederne har positive udsigter for de næste tre år med en underliggende tillid til deres organisations vækstmomentum og en vægt på digitalisering og fastholdelse af talenter. Med en stærk appetit på M&A, hvis de rette betingelser opstår, prioriterer de fleste en udvidelse af deres arbejdsstyrkes færdigheder og evner. Og i et ganske vist mere komplekst miljø foretrækker CEO'erne en mere samarbejdsorienteret tilgang til ledelse.


At leve op til deres betroede formål:


Da de fleste interessenter nu forventer, at virksomhederne har en ESG-strategi indlejret i deres forretningsmodeller, forstår bankdirektørerne vigtigheden af at investere for at opnå deres erklærede ESG- og net zero-forpligtelser, især inden for klimaforandringer og diversitet og inklusion. Mange investerer nu for at forankre ESG i hele deres forretning, så de går ud over at overholde kravene og høster et langsigtet investeringsafkast.


Udviklende syn på fremtidens arbejde:


I takt med at bankledere erkender behovet for at byde flere forskellige talenter velkommen, udvikle og fastholde specialiserede færdigheder og skabe værdibaserede arbejdskulturer, udvikler deres accept af hybride arbejdsmodeller sig, selvom de ønsker at opmuntre til mere arbejde på kontoret for at fremme teamkulturer, kommunikation og samarbejde.


Optimisme omkring gen AI, men opmærksom på udfordringer:


Deltagerne i undersøgelsen udtrykte stor begejstring for fordelene ved generativ AI og prioriterer investeringer i disse teknologier. Selvom de er meget opmærksomme på de udfordringer, der opstår i takt med indførelsen af teknologien, herunder den øgede risiko for og hyppighed af skadelige cyberangreb, forventer de et klart afkast af disse investeringer og anerkender behovet for at styrke deres institutionelle sikkerhedsforanstaltninger.