Klimaforandringer, biodiversitet og natur er uløseligt forbundet og påvirker hinanden. Vi står over for et systemisk markedssvigt ved at tage naturen for givet og betragte den som en eksternalitet. Over tid vil naturforringelse medføre betydelige økonomiske og samfundsmæssige omkostninger og udgøre en væsentlig finansiel risiko.

Vurdering og afbødning af disse risici bør baseres på en integreret tilgang. Virksomheder vil ikke kunne nå deres net zero-mål uden at tage hensyn til deres risici og indvirkninger på biodiversitet og natur. Naturdagsordenen bevæger sig meget hurtigere end klimadagsordenen, og både lovgivere og politiske beslutningstagere reagerer på de risici, der er forbundet med tab af natur, og udsteder vejledninger, anbefalinger og krav, der har til formål at skabe positive resultater for naturen.

Integrationen af hensyn til biodiversitet i virksomheders rapporteringsrammer er derfor et vigtigt skridt i retning af at fremme mere bæredygtig forretningspraksis. Ved at indarbejde biodiversitet i rapporteringsstandarderne tilskyndes virksomhederne til at indføre praksisser, der beskytter miljøet og fremmer ansvarlig ressourceforvaltning. I dag er biodiversitet inkorporeret i rapporteringsrammer som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), Global Reporting Initiative (GRI) og Science-based Targets Initiative (SBTi).

I rapporten nedenfor kan du få mere indsigt i dette emne, og hvordan din virksomhed kan navigere i rapporteringslandskabet om biodiversitet og natur.