KPMG P/S er påbegyndt en digital transformation, hvor dét at implementere ServiceNow i hele virksomheden ikke blot har været set som en teknologisk opgradering, men som et transformationsprojekt, hvor man investerer i at bringe KPMG P/S op på øverste niveau inden for service management. Med dette projekt har organisationen skabt fælles standarder, forbedret samarbejdet på tværs af afdelinger og effektiviseret stort set alle interne processer.

KPMG P/S har opsat en ny fælles portal, hvor services udbydes, og hvor brugerne i stadig stigende grad kan finde hjælp til selvhjælp. På den måde er der blevet frigivet tid og ressourcer, og som Mia Duelund, Head of Markets & Communication siger: 

Vi skal bruge mindre tid på administration, så vi kan få mere tid frigjort til de menneskelige interaktioner. Det er dét, som ServiceNow kan hjælpe os med.

Hvorfor kaste sig ud i et sådant projekt?

I en periode med hurtig vækst, kunne KPMG P/S’ systemer ikke følge med. Hver intern support afdeling   (IT, Finans, HR, Facility, QRM)  stod over for udfordringer med adskillige mailbokse, der blev brugt til at koordinere arbejdet. Det samlede resultat blev at forskellige afdelinger arbejdede i siloer, og samarbejde på tværs af afdelingerne var yderst begrænset. Ydermere var opgaverne svære at spore, og rapporteringen var en tidskrævende og manuel proces. Som en del af revisionsbranchen spiller netop rapportering en stor rolle, og derfor var det oplagt at optimere og lette processen med at dokumentere sagsforløb og på den måde forblive compliant.  

Det var også nemt at se, at der kunne hentes meget tid og overblik ved at systematisere og digitalisere arbejdsgange – både for brugere og for de involverede medarbejdere. Før måtte slutbrugeren ofte selv rundt og koordinere med de forskellige afdelinger ved større og mere komplicerede forespørgsler. Det forudsatte, at slutbrugeren selv havde overblik over alt det som forretningen ville kunne bistå dem med. Nu kan brugeren oprette en ticket, hvorefter opgaver automatisk sendes ud på tværs af afdelinger - og så bliver brugeren først involveret igen, når det hele er klaret.

Hvordan?

For at tackle udfordringerne blev enterprise service management-projektet lanceret. Hver afdeling fik sit eget workspace i ServiceNow, hvilket har gjort det nemt at organisere og administrere arbejdsopgaver. Arbejdsgangene er blevet omformet til automatiserede workflows, der sikrer, at processerne flyder glat, og at opgaverne ikke strander mellem medarbejdere og afdelinger. Mia Duelund forklarer, hvordan afdelingerne nu får større gavn af hinanden:

Vi har fået friske øjnene på tingene, nu da samarbejdet med de andre afdelinger er kommet op at køre. Så vores egne kolleger har pludseligt kunne bidrage til, at vi har fået nogle ting forbedret.

Der er blevet opsat et servicekatalog, hvor hver afdeling udbyder sine services. De vises på en samlet portal, så medarbejderne har nem adgang til virksomhedens tjenester.

Den øgede digitale selvbetjening har reduceret antallet af henvendelser til support og frigivet ressourcer til mere komplekse opgaver. Desuden har projektet øget sporbarheden af arbejdsopgaver og muliggjort mere detaljeret rapportering, hvilket både er værdifuldt i internt og eksternt øjemed.

Vi har fået større indblik i vores egne workflows. Hvor meget tid bruger vi egentlig på konsultationer? Hvor mange kommer der ind? Hvor hurtigt løser vi dem? Er der nogen, der har for mange opgaver? Kan man bytte lidt rundt på dem?

Siger Birgit Hummeluhr, Director i Central Services – QRM, og bliver suppleret af Head of Facility, Morten Griepentrog:

"Nu har vi traceability, så vi kan se, hvad der oftest bliver bestilt, og det giver os mulighed for faktisk at være på forkant. Det havde jeg ikke regnet med."

I KPMG har vi ekspertisen til at guide dig i både de tekniske og funktionelle aspekter, når jeres interne processer skal digitaliseres. Vi kan hjælpe med at gennemføre transformationsprojekter hurtigt og i stor skala og forbinde afdelinger, arbejdsgange og systemer, så medarbejdernes problemer kan løses proaktivt samtidig med at sagsmængden automatiseres og reduceres for supportmedarbejderne.

Casen i korte træk

Udfordring:

 • Ukoordineret ticket-håndtering på tværs af flere mailbokse

 • Dårlig brugeroplevelse

 • Begrænset samarbejde mellem virksomhedens afdelinger

 • Manglende gennemsigtighed for sagsbehandlere

 • Intet overblik for medarbejderne over, hvad de kunne anmode om fra virksomheden

 • At holde sig compliant var en manuel og meget besværlig proces.KPMG's svar:

 • Manuelle processer automatiseres ved hjælp af ServiceNow-workflows

 • Indviklede processer konverteres til brugervenlige request-formularer

 • Fokus på end-to-end services på tværs af hele organisationen

 • Forretningsbehov og processer oversættes til workflows ved hjælp af out of the box og best practice i ServiceNow

 • Investering i forandringsledelse, herunder uddannelse af medarbejdere.Leverancer:

 • En portal hvor medarbejderne kan se servicekataloger og anmode om services

 • End-to-end workflows, som strukturerer arbejdsprocesserne og muliggør effektiv ansvarsfordeling

 • SLA'er og dashboards som sikrer hurtige svartider, sporbarhed og mulighed for at træffe informerede beslutninger

 • Opsætning af QR-koder som muliggør øjeblikkelig fejlrapportering via ServiceNowFordele:

 • Forbedret brugervenlighed og hurtigere svar til slutbrugerne

 • Strukturerede procesforløb og forbedret informationsdeling mellem interne supportmedarbejdere

 • Sporbarhed og effektiv compliance-håndtering

 • Færre forsvundne e-mails, der skaber usikkerhed om fremskridt og status

 • Øget evne til at handle proaktivt baseret på indsigt fra tidligere requests.Kontakt os, og læs mere om vores services