I dagens digitale økonomi står virksomheder over for udfordringer med samtidig at opfylde deres ESG-mål samt sikre robuste cybersikkerheds- og privatlivsforanstaltninger. Disse bekymringer har været i spidsen for globale risikokort i adskillige år. Mens miljømæssige aspekter af ESG-dagsordenen har fået betydelig opmærksomhed, er andre elementer som cybersikkerhed og privatliv ikke blevet lige så veludviklede. Dette er bekymrende, da cybertrusler stiger i hyppighed og påvirker forretningens drift, kontinuitet og omdømme.

Der er et stigende pres på virksomheder for at vise gennemsigtighed vedrørende deres virksomheds engagement inden for cybersikkerhed og ESG. Cybersikkerhed har fået øget opmærksomhed fra regulerende myndigheder, som nu kræver hurtig og omfattende meddelelse om hændelser samt offentliggørelse af en organisations cybersikkerhedskontrolmodenhed. Desuden har krydsfeltet mellem cybersikkerhed og ESG-dagsordenen fået en afgørende rolle i at forme fremtiden for virksomheders sociale ansvar.

Denne rapport har til formål at udforske forbindelsen mellem ESG og cybersikkerhed. Den går i dybden med fordelene ved at håndtere disse problemer samtidigt, og hvordan en integreret tilgang kan beskytte en organisations trivsel, sikre dens fremtid og beskytte interesserne for kunder, klienter og forretningspartnere. Ved at adressere cyberrisici inden for den bredere ramme af ESG kan virksomheder effektivt beskytte deres operationer, kunder og omdømme samtidig med at de opfylder deres bredere sociale og miljømæssige forpligtelser.Download ebook

Cybersikkerhed i ESG

Det er på tide at se ESG og cybersikkerhed gennem den samme linse.

Kontakt os, og læs flere cyber-indsigter her