Med udviklingen af kvanteteknologi bliver der skabt enorme muligheder, som også er med til at ændre måde hvorpå, vi arbejder med teknologi. Dog kan fremkomsten af kvanteteknologi også negativt påvirke vores cybersikkerhedslandskab, hvilket er med til at udfordre cybersikkerheden hos virksomheder og myndigheder.

Derfor har vi, sammen med Niels Bohr Instituttet, DTU Fysik, DTU Electro, Dansk Erhverv, IT-Branchen, IBM, og KMD, iværksat et fælles forskningsprojekt for at undersøge problemet og anvise mulige handlinger for de udsatte virksomheder, men også for yderligere forskning og politisk handling.

Kvantecomputere vil nemlig højst sandsynligt kunne bryde vores standard krypteringsalgoritmer i løbet af få minutter – og processen med at migrere fra nutidens krypteringsteknikker til kvanteresistente ordninger er ikke ligetil. Derfor er der behov for mere forskning og kommercialisering af løsninger, så vi også i fremtiden sikrer, at virksomheder og myndigheder er beskyttet mod cybertruslen. 

Allerede nu kan du blive klogere på problemstillingen, og hvordan det påvirker virksomheder, i rapporten, Quantum-related Cybersecurity in Denmark, som kan downloades nedenfor.


Kontakt vores eksperter, og læs flere indsigter her