Vi er kun et par måneder inde i 2023, men den sætning, der har domineret samtalerne - fra bestyrelseslokaler til politik - har været leveomkostningskrisen. I de seneste år har verden stået over for et væld af udfordringer, lige fra pandemien til invasionen af Ukraine og til bankernes likviditetsudfordringer. Virkningerne af en så lang periode med usikkerhed kan mærkes af alle, og det afspejles i KPMG's seneste Global Economic Outlook.

Hvordan vi kommer tilbage til bæredygtig, langsigtet vækst er det store spørgsmål, som bestyrelseslokaler og politikere rundt om i verden står over for lige nu. Noget af den største frygt omkring inflation - som blev forudsagt i slutningen af sidste år - er blevet afbødet af en mere direkte, proaktiv politisk indsats, der især er rettet mod at få de stigende energipriser ned. Der er også tegn på, at priserne på andre råvarer og fødevarer endelig er begyndt at falde - hvilket hjælper forbrugere og virksomhedsejere, der i høj grad har været i økonomisk klemme.

De foranstaltninger, der træffes i de kommende måneder, vil sandsynligvis spille en væsentlig rolle for tempoet af verdens økonomiske genopretning. Vores analyse forudser, at beskæftigelsesniveauet fortsat vil være robust, selv i lyset af de seneste meldinger om afskedigelser inden for teknologibranchen - et tegn på, at den stramme situation på arbejdsmarkedet efter pandemien ikke viser tegn på at være aftaget.

Det er en indikation på den kompleksitet, som verden står over for lige nu. Stærke beskæftigelsestal bliver ofte fremhævet som et eksempel på livlige markedsforhold, men de kan også afspejle de udfordringer, som centralbankerne står over for, når de forsøger at jonglere med lønforventninger, strammere kreditvilkår og den evigt tilstedeværende fare for, at enhver ændring i konflikten i Ukraine kan skabe øget usikkerhed og høj inflation. 

Den positive side af et stærkt arbejdsmarked kombineret med en relativt stærk personlig opsparing blandt forbrugerne - især i Europa og Nord- og Sydamerika - betyder, at vi kan begynde at se en tilbagevenden til et robust forbrug, hvilket vil føre til en tilbagevenden til en langsom, men stabil vækst på de vigtigste markeder.

KPMG's Global Economic Outlook er en prognose. Den er baseret på detaljerede analyser af tendenser og modeller fra KPMG's økonomiske specialister i hele verden. At grave dybere ned i tallene er ikke en videnskab, men den kan give en god indikation af, hvad der kan komme til at ske, og den bør bidrage til at give virksomhedsledere en større forståelse af, hvad der ligger bag markedssituationen i dag, så de kan udvikle mere robuste strategier, der fokuserer på det endelige mål om en tilbagevenden til bæredygtig, global vækst.