Velkommen til vores publikation Regnskabsoverblik 2022. Publikationen giver dig et indblik i de væsentlige regnskabsmæssige nyheder i 2022, og hvilke ændringer der kan forventes i den nærmeste fremtid.

Publikationen er opdelt i følgende emner:

  1. Regnskabsaflæggelse i usikre tider: Vi giver dig et overblik over de regnskabsmæssige udfordringer, som de makroøkonomiske og geopolitiske forhold kan give.
  2. Årsregnskabsloven og øvrige danske love: Vi giver dig et overblik over de vedtagne ændringer til årsregnskabsloven. Desuden beskriver vi kort ændringer til øvrige danske love, herunder selskabsloven, ligesom vi berører de ændringer, der er undervejs til årsregnskabsloven og til bogføringsloven. Vi giver dig også et overblik over nyeste vejledninger og fortolkninger fra Erhvervsstyrelsen og relevante forhold for virksomheder, der selv administrerer de indefrosne feriemidler.
  3. IFRS: Under dette afsnit beskriver vi kort de ændringer til IFRS, der er gældende for din årsrapport for 2022. Samtidig opsummerer vi de vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2023 eller senere.
  4. Regnskabskontrollen og børsforhold: I dette afsnit fokuserer vi på ESMA's prioriteringer, som også indgår i den danske regnskabskontrol af 2022 årsrapporter, samt Erhvervsstyrelsens notat vedrørende fejl i årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven.

Kontakt os