I vores IFRS-helårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2022 for IFRS-aflæggere i Danmark.

I forhold til 2021-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation:

  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2022.
  • Ændringer til note 9: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 1. december 2022.
  • I appendiks 1 findes en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2022.
  • I appendiks 2 gives et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2023 eller senere.
  • I appendiks 3 gives et overblik over de kommende ændringer til redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning.
  • I appendiks 4 har vi givet eksempler på, hvad en vederlagsrapport efter kravene i selskabslovens § 139b kan indeholde.
  • I appendiks 5 har vi givet eksempler på, hvad en redegørelse for dataetik kan indeholde.
  • I appendiks 6 har vi udarbejdet en oversigt over mulige regnskabsmæssige konsekvenser afledt af de usikre tider, som påvirker globalt på nuværende tidspunkt.

Vi håber, at du får glæde af vores publikation.