Krigen i Ukraine, høje inflationsrater, hurtigt stigende renter, kraftigt stigende energipriser, truslen om en global recession og andre makroøkonomiske faktorer skabte tilsammen store udfordringer både på det globale VC-marked, men også mere generelt i fjerde kvartal af 2022. Disse bekymringer førte til en betydelig tilpasning af de vigtigste investeringstendenser på tværs af regionerne og overskyggede mange lokale bekymringer i løbet af kvartalet.

VC-investeringerne på verdensplan faldt for fjerde kvartal i træk i 4. kvartal '22. Selv om de samlede venturekapitalinvesteringer så særligt svage ud sammenlignet med det rekordhøje kvartalsniveau i samme kvartal sidste år, var de fortsat sammenlignelige med de investeringsniveauer, der blev set før Covid-19-pandemien brød ud.

VC-investeringerne i den sene fase faldt mest markant på grund af faldende værdiansættelser og bekymringer om forretningsmodellernes rentabilitet og bæredygtighed i lyset af de forværrede globale økonomiske forhold.

Omkostningsreduktion bliver en nøgleprioritet i takt med, at virksomhederne sparer penge, og VC-investorer fokuserer på rentabilitet

I fjerde kvartal af 2022 annoncerede mange globale teknologivirksomheder betydelige besparelser - primært nedskæringer i antallet af medarbejdere og reduktion af ejendomsarealer. På VC-markedet blev dette også normen i fjerde kvartal, hvor nystartede virksomheder arbejdede på at bevare likviditet, udsætte nye finansieringsrunder og reagere på presset fra deres investorer for at blive mere effektive. Prioriteringen af omkostningsreduktioner gik på tværs af virksomheder, der opererer i en lang række forskellige sektorer.

B2B- og forretningsproduktivitetsløsninger - som allerede er et stærkt område for VC-investeringer - vil sandsynligvis fortsætte med at vinde frem i de næste par kvartaler, da både virksomheder og mere modne startups søger efter måder at strømline deres drift på, skabe større effektivitet i deres forretning og få mere værdi ud af hver eneste krone.

Energisektoren er meget populær blandt globale VC-investorer

I 2022 voksede interessen for energisektoren fra globale VC-investorer meget hurtigt, hvilket til dels skyldtes, at en række regeringer har besluttet at prioritere energiuafhængighed, og at mange virksomheder overvejer energialternativer og måder at blive mere effektive på i lyset af de kraftigt stigende energipriser. I 4. kvartal af 2022 var energi en utrolig varm sektor for VC-investeringer med adskillige undersektorer, der tiltrak opmærksomhed, herunder køretøjer, der kører på alternativ energi, batteriteknologier og alternative teknologier til elproduktion og -distribution. Mere generelle cleantech- og ESG-relaterede løsninger var også genstand for stor interesse fra VC-investorer.

Den globale usikkerhed har mindsket appetitten på venturekapitalinvesteringer. På trods af dette klarer EU sig relativt godt, og værdiansættelserne er ikke blevet påvirket væsentligt - endnu. I Norden har vi set det laveste antal transaktioner i 4. kvartal '22 i syv år. Men det er positivt, at den gennemsnitlige dealstørrelse fortsat er på et relativt højt niveau. VC-finansierede virksomheder bør tage højde for den faldende investeringsappetit og handle med rettidig omhu både gennem omkostningsreduktion og ved planlægningen af den næste finansiering - især hvis de er ude efter en af de senere runder. Det bliver interessant at se, hvad der sker i 2023.

Simon Vinberg Andersen
Partner, Startup & Venture Services
KPMG Danmark

Vigtigste højdepunkter i Europa

Investeringerne i venturekapital i Europa faldt til det laveste niveau i to år i fjerde kvartal af 2022 på grund af høj inflation, stigende renter, den igangværende krig i Ukraine og skyhøje energipriser. Sammenlignet med de seneste kvartaler var de største transaktioner i Europa betydeligt mindre - om end stadig betydelige og geografisk forskelligartede - anført af tre transaktioner inden for økosystemet for elbiler og mobilitet - en kapitaltilførsel på 500 mio. dollars fra det svenske Einride, en kapitaltilførsel på 295 mio. dollars fra det svenske Volta Trucks og en kapitaltilførsel på 245,9 mio. dollars fra den franske batteriproducent Verkor.

VC-investorer i Europa prioriterer virksomheder i deres egne porteføljer

I løbet af kvartalet viste VC-investorer i hele Europa stigende forsigtighed og lagde et betydeligt pres på deres porteføljevirksomheder for at skære ned på omkostningerne og reducere deres udgifter. Mens modne startups gennemførte de mest omtalte omkostningsreduktioner i Europa, primært større reduktioner i antallet af medarbejdere og i ejendomme, så man i den sidste del af 4. kvartal en bølge af mindre VC-støttede startups, der begyndte at følge trop.

Norden er fortsat attraktiv for VC-investorer

Norden tiltrak fortsat stor interesse fra VC-investorer i årets 4. kvartal, hvad angår transaktionsværdi. Dette skete især inden for energi og elbiler på trods af et fald i de samlede VC-investeringer. Ud over svenske Einride (500 mio. dollars) og Volta Trucks (295 mio. dollars) rejste den norskbaserede madleveringsplatform Oda 151 mio. dollars - selv om sidstnævnte var til en væsentlig lavere værdiansættelse end virksomhedens tidligere finansieringsrunde. Tendenserne i Norden halter en smule bagefter i forhold til f.eks. USA. Det kan resultere i blødere investeringer i 1. kvartal af 2023, efterhånden som VC-markedet i regionen mærker mere til virkningerne af den globale nedgang, og virksomhedernes løbebaner begynder at blive kortere.

Tendenser du skal holde øje med i Q1'23

Frem mod første kvartal af 2023 forventes venturekapitalinvesteringerne i Europa fortsat at være relativt svage, og mange af de faktorer, der påvirker venturekapitalmarkedet, vil stadig være til stede. Selv om mange sektorer sandsynligvis vil stå over for udfordringer i det næste kvartal, vil VC-investeringerne sandsynligvis fortsætte i højt prioriterede områder, herunder energi, energisikkerhed og ESG. Mens interessen på kort sigt forventes at fokusere på energiuafhængighed og energialternativer, vil interessen for cleantech sandsynligvis tage til i takt med, at landene arbejder på at nå deres mål for dekarbonisering.

Interessen for låneløsninger kan også tage til samtidig med, at virksomheder kæmper for at få adgang til kapital, og nystartede virksomheder søger innovative muligheder for at undgå nedgang.