For niende år i træk har KPMG i Danmark leveret stærk tocifret vækst på tværs af revision, rådgivning og skat. Vores samlede omsætning voksede med 23% fra DKK 1.112 mio. i FY21 til DKK 1.365 mio. i FY22, og i det forgangne år var vi dermed den hurtigst voksende virksomhed i den danske revisions- og rådgivningsbranche. Væksten skete organisk på tværs af alle forretningsområder med vækstrater på 28% i rådgivning, 11% i revision og 25% i skat.

I en verden præget af store udfordringer, har KPMG en klar rolle at spille: Vi udfordrer konventionerne - og vi tror på, at vores indsigtsbaserede tilgang og mod til at udfordre status quo er nøglefaktorerne bag vores flotte resultat i FY22. Med regnskabet for 2022 har vi sikret et solidt fundament for 2023, hvor der på tværs af industrier og sektorer tegner sig globale udfordringer, som også vil have en indflydelse på vores forretning.En betroet ESG-rådgiver

ESG skal være en integreret del af alt, hvad vi gør. Ved at etablere en ny ESG Hub kan vi nu forbinde vores folk og services på tværs af virksomheden i endnu højere grad end tidligere. Vi er eksperter i at bruge innovative teknologier for det bedre, og vi har f.eks. brugt vores digitale kompetencer til at hjælpe et stort rederi med at reducere brændstofomkostningerne og deres CO2-emissioner med 10%.

Derudover har vi spillet en central rolle i åbningen af gasrørledningen Baltic Pipe samt i planlægningen af Energiøerne i Nordsøen. I Audit har vi udvidet vores kompetencer inden for ESG-rapportering og investor relations, så vi kan være med til at sikre, at der er tillid til de ikke-finansielle tal på kapitalmarkederne.

På det samfundsmæssige plan, er vi glade for, at vi det seneste år har fortsat vores engagement i flere fantastiske initiativer, heriblandt Mind Your Own Business, Team Rynkeby og Velkommen Hjem. Yderligere har vi gjort det til et mål at øge andelen af pro bono-arbejde per medarbejder frem mod FY26. Disse timer skal i høj grad bruges på at styrke vores lokalsamfund. I FY23 vil vi definere, hvordan dette løfte bedst føres ud i livet, så vi sikrer, at timerne bidrager der, hvor der er mest brug for dem.

Vores vigtigste aktiv: Vores folk

Vi ved, at hvis vi fortsat vil lykkes med at kaste lys over blinde vinkler og udfordre vores kunders og samfundets perspektiver, skal vi blive ved med at investere i vores vigtigste aktiv: Vores folk. Vores eksperter bidrager med værdifulde indsigter hver dag, og dette vil vi gerne gengælde. Vi stræber efter at se vores medarbejdere som hele mennesker med forskellige behov på forskellige tidspunkter af deres liv og karriere.

Derfor er vi glade for at have lanceret et af branchens mest omfattende Parent Growth-programmer, der blandt andet giver lige ret til barsel til alle forældre, tilbyder betalt orlov på barns første, anden og tredje sygedag og dækker pensionsudbetalinger, hvis forældrene beslutter at forlænge deres barsel med op til 13 uger og meget mere

Samtidig har vi også lanceret et program for de af vores medarbejdere, som læser til statsautoriseret revisor. Dette har vi gjort for at lette en del af det pres, der er i tiden op til eksamen, så de hverken skal ofre familie- eller arbejdsrelaterede forpligtelser.

I det forgangne år har vi også fortsat vores store fokus på at hylde og fremme diversiteten blandt vores medarbejdere. For tredje år i træk var vi stolte partnere med Copenhagen Pride, og internt har vores LGBTQI+ fællesskab, KPMG QueerSpace, fortsat deres vigtige arbejde. KPMG QueerSpace er drevet af dedikerede medarbejdere, der arbejder for at fremme lighed for alle, og i 2022 har de bl.a. fokuseret på at oplyse vores medarbejdere om allyship gennem videoer, nyhedsbreve og artikler.