I FY22 opnåede KPMG i Danmark en omsætningsvækst på 23% på tværs af rådgivning, revision og skat. I alt er omsætningen vokset fra DKK 1.112 mio. i 2021 til DKK 1.365 mio. i 2022. KPMG har oplevet organisk vækst i rådgivning, revision og skat på henholdsvis 28%, 11% og 25%.

KPMG i Danmark har brugt 2022 på at fortsætte med at udvikle forretningen, som er i hastig vækst. Med en ny medarbejdercentreret strategi i hånden, har KPMG allerede taget store skridt ned af den vej, der skal fortsætte med at give årlige tocifrede vækstrater frem mod 2026.

Vi har i 2022 vedtaget en ny strategi, hvor vores medarbejderes velbefindende er i centrum. Det er vores medarbejdere der skal sikre, at vi når tocifrede årlige vækstrater, som stadig er ambitionen frem mod 2026 – også selvom vi ser ind i en usikker fremtid med risiko for recession. Med regnskabet for 2022 har vi givet os selv et solidt fundament, som vi stræber mod at udbygge i 2023, så vi fortsat kan være en sund og bæredygtig virksomhed.

Morten Mønster
CEO og seniorpartner
KPMG i Danmark

Medarbejdernes velbefindende i centrum

KPMG har i 2022 investeret massivt i sine medarbejdere og indført flere tiltag, der skal fastholde KPMG som en attraktiv arbejdsplads. KPMG har bl.a. indført et akademi for at gøre det lettere at få arbejde og fritid til at fungere for dem, der læser til statsautoriseret revisor. Derudover har KPMG også indført én af branchens bedste barselspakker, der bl.a. giver ret til 24 ugers betalt barsel til både forældre og medforældre, at pension også udbetales under evt. 13 ugers ekstra barsel, samt fuld løn under sorgorlov.

”Det gør vi for at tiltrække og fastholde medarbejdere, og det er også et led i vores målsætning om at øge andelen af kvinder i bestyrelsen og på vores ledelsesniveauer i de kommende år. Vi kan se, det har en effekt. I Berlingskes Image-måling er vi tilbage i top 50, ligesom vi er tilbage på listen blandt de 25 mest favorable steder for business- og økonomistuderende at arbejde. Og vi hviler ikke på laurbærerne, men vil blive ved med at videreudvikle eksisterende initiativer og indføre nye, der sikrer en fleksible work-life balance og, at vi også fremover vil være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække nye medarbejdere,” siger Morten Mønster.

Styrket ESG-indsats

KPMG har styrket sin indsats indenfor ESG væsentligt i 2022. Med oprettelsen af en fælles ESG-satsning har KPMG fået et team af specialister, der arbejder på tværs af forretningen for at styrke KPMG’s ESG-rådgivning – både eksternt og internt. Dette har bl.a. udmøntet sig i, at KPMG i år udgiver sin første særskilte bæredygtighedsrapport, KPMG Impact Report. 

Den fælles ESG-indsats sikrer, at vi er innovative og datadrevne i vores tilgang, og med en praktisk forståelse for, hvordan automatisering og nye teknologier kan fremme den grønne omstilling. Vi kan se at dette styrkede fokus på ESG bliver set og værdsat – internt og udenfor KPMG. Internt er flere stolte af at arbejde for KPMG og flere vil gerne bidrage – og eksternt kan vi se det i diverse imagemålinger og i forhold til de services, vi kan tilbyde vores kunder. Det gør os selvfølgelig stolte, at det bliver bemærket. Men vigtigst er, at vi kan gøre en reel forskel.

Morten Mønster
CEO og seniorpartner
KPMG i Danmark

KPMG har allerede brugt denne tilgang i løsningen af forskellige ESG-opgaver. For eksempel har KPMG i flere år været dybt involveret i tilblivelsen af Baltic Pipe, som åbnede i efteråret og er med til at sikre europæisk gas til Østeuropa. KPMG har også hjulpet et shippingfirma med at beregne de optimale sejlruter og har derigennem nedsat firmaets brændstofforbrug med 10 procent og i sidste ende reduceret CO2-udslippet betragteligt.

”Afslutningsvist ser vi, at vores forretning stadig er i en fase med fortsat vækst, og at vi som ledelse selvfølgelig må håndtere den usikkerhed at vokse og videreudvikle vores forretning i et omskifteligt miljø. Med vores 2026-strategi som ledestjerne føler vi os godt rustet til det,” siger Morten Mønster, CEO og seniorpartner i KPMG i Danmark.