Vi nærmer os sæsonen, hvor mange børsnoterede selskaber vil udsende meddelelser med ændrede finansielle guidance. Investorer og analytikere kalder det ”profit warnings”, som enten kan være positive eller negative.

I januar i år skete det for mere end 30 selskaber på hovedbørsen i København, og det gav en del volatilitet i aktiekurserne. Det sker typisk fra starten af januar frem til offentliggørelsen af årsregnskabet, og januar 2023 kunne meget vel blive lige så begivenhedsrig pga. de ekstraordinære bevægelser i de makroøkonomiske og geopolitiske forhold.

Selskaberne er tvunget til at udsende en fondsbørsmeddelelse så snart, de konstaterer, at de faktiske tal forventes at afvige fra deres udmeldte guidance. Det er en konsekvens af oplysningspligten om intern viden beskrevet i markedsmisbrugsforordningen (MAR) artikel 7. De mange profit warnings holder analytikere og investorer travlt beskæftiget op til regnskabssæsonen og har gjort nyhedsstrømmen fra virksomhederne lang mere uforudsigelig. Det kan også medføre øget volatilitet i aktiekurserne, især for de virksomheder, der har gjort mindre ud af at oplyse markedet omkring hvilke forudsætninger, der ligger til grund for deres guidance.

Vi giver her et par gode råd til, hvordan selskaberne kan skaber mere transparens og kvalitet i deres guidance og hjælpe markedet til løbende at forudsige justeringer.         

Hvad er selskabernes guidance egentlig værd?

De finansielle guidance er en af de største fokusområder, når selskaberne offentliggører deres årsrapporter. De er ofte styrende for markedets indtjeningsestimater og ændringer kan skabe store bevægelser i aktiekursen. Men hvad er de egentlig værd, og hvordan sikrer selskaberne, at der er tilstrækkelig troværdighed bag deres guidance?

Det er en velkendt ambition hos mange selskaber at undgå nedjusteringer - altså hellere melde konservativt ud i årsrapporten for senere at kunne overaske positivt, hvis tingene går som forventet. ”Under promise over deliver”. Derfor ser man ofte, at analytikernes estimater overstiger selskabernes egne forventninger. 

Forudsætninger og følsomheder kan mindske volatilitet i aktiekursen

Selskabernes guidance er dog ikke meget værd, hvis de ikke bliver fulgt op af en grundig gennemgang af forudsætningerne samt relevante følsomheder. En detaljeret beskrivelse af forudsætningerne hjælper analytikerne til løbende at kunne justere indtjeningsforventningerne i takt med at forudsætningerne ændre sig – som de jo altid gør.

Det er også med til at øge troværdigheden og gennemsigtigheden i de udmeldte forventninger. I sidste ende bør det mindske volatiliten i aktiekursen, da meddelelser om ændrede indtjeningsforventninger i større udstrækning vil være inddiskonteret i aktiekursen. 

Disse forudsætninger bør inkluderes

Vores anbefaling er at inkludere så meget information som muligt omkring forudsætningerne bag de udmeldte forventninger. Yderligere skal der inkluderes følsomhedsberegninger på de eksterne faktorer, der kan have væsentlig indflydelse på selskabets indtjening. Flere af de største børsnoterede selskaber er blevet meget detaljeret omkring deres forudsætninger, men mange gør forsat for lidt ud af at underbygge deres guidance. 

For 2023 vil der især være fokus på forudsætningerne omkring: 

 • Prisudviklingen på de vigtigste input omkostninger herunder energi og råvarer
 • Den økonomiske vækst på hovedmarkederne
 • Situationen omkring supply chain
 • COVID-situationen i Kina
 • Renteudviklingen og effekterne af de højere renter
 • Løninflationen  

Herudover bør afsnittet om guidance (hvis muligt) indeholde forudsætninger omkring:

 • Forventninger til væksten i ”addressable market”
 • Hvilke segmenter og markeder skal drive væksten  
 • Forudsætninger for mængde og prisudvikling
 • Organisk vækst (renset for effekt af annoncerede opkøb, valuta og andre ekstraordinære forhold)
 • Valutaeksponering og anvendt gennemsnitskurser for de vigtigste valutaer 
 • Finansieringsomkostninger og renteforudsætninger
 • Anvendt skattesats
 • Niveauet for CAPEX

Det er en klar fordel at have en god forståelse for analytikernes og investorernes forventninger og måde at analysere virksomheder på, når man skal kommunikere guidance til markedet.

I KPMG er vores eksperter inden for Investor Relations Services klar til at hjælpe jer med at blive skarpere på den finansielle kommunikation.