Ikrafttrædelsesdatoen for IFRS 17 Forsikringskontrakter (IFRS 17) nærmer sig med hastige skridt, hvilket medfører hidtil usete regnskabsmæssige ændringer for forsikringsbranchen, herunder ændringer i resultater, oplysninger og nøglepræstationsindikatorer (KPI'er). Det vil også kræve væsentlige opdateringer af systemer, data og processer. Mens nogle forsikringsselskaber glæder sig over muligheden for at anlægge et mere holistisk syn på digitalisering og processer, ønsker mange forsikringsselskaber en enklere tilgang, der er mindre ressourcekrævende og kan gennemføres hurtigt.

1. januar 2023 nærmer sig, og det bliver stadig sværere at sikre, at IFRS 17 overholdes, vil blive leveret til tiden og med kvalitet. Selv de organisationer, der startede deres IFRS 17-rejse tidligt, finder det en udfordring at teste systemer og opbygge kontroller inden for den krævede tidsramme.

For de forsikringsselskaber, der stadig er i begyndelsen af ​​deres IFRS 17-implementering, er hastighed og pålidelighed afgørende.

For at hjælpe forsikringsselskaber med at håndtere de forretningsmæssige udfordringer, som IFRS 17 præsenterer effektivt, er KPMG gået sammen med SAS om at udvikle KPMG IFRS 17 Express — powered by SAS® (IFRS 17 Express), en IFRS 17-softwareløsning, der er omkostningseffektiv, efficient og udviklet med vores erfaring og indsigt.