For ottende år i træk har KPMG i Danmark leveret stærk tocifret vækst på 10% på tværs af revision, rådgivning og skat. I det forgangne år, øgede vi dermed den samlede omsætning fra DKK 1.010 mio i 2020 til DKK 1.112 mio. i 2021. Væksten er sket på tværs af alle forretningsområder med vækstrater på 10% i revision, 5% i rådgivning og 18% i skat, og således er vi stolte af, at KPMG stadig er blandt de hurtigst voksende virksomheder i revisions- og rådgivningsbranchen. 

Diversitet og inklusion er en del af vores DNA

Vi fortsætter vores store engagement i diversitets- og inklusionsagendaen, og gennem interne workshops og mere inkluderende jobannoncer har vi øget vores fokus på at adressere og undgå bias i rekruttering. Kønsdiversitet er vigtigere end nogensinde for os, og vi er stolte af, at ud af de 3.754 jobansøgninger, som vi modtog i FY21, var 1.414 fra kvinder. 

I alt er 37% af vores medarbejdere kvinder, og vi har nu sat nye mål for fortsat at sikre en mere lige kønsbalance i KPMG. Inden udgangen af FY26 stræber vi efter at have mindst 40% kvinder i vores bestyrelse, og for andre ledelsesniveauer sigter vi mod at have mindst 35% kvinder inden FY30. Vi har derudover igangsat specifikke tiltag indenfor rekruttering, udvikling, forfremmelse og fastholdelse, for yderligere at understøtte trivslen, og dermed procentdelen af ​​kvinder på tværs af virksomheden. 

ESG i alt hvad vi gør

FY22 byder på en investering i den videre udvikling af vores ESG & Sustainability-team, som vil blive ledet af Partner, Michael Birkebæk Jensen. Det nye team vil blandt andet specialisere sig i at rådgive virksomheder omkring, hvordan brug af data, automatisering og nye teknologier kan accelerere den grønne omstilling. Uanset hvilken rolle vores medarbejdere har i KPMG, er vores ambition at arbejde med datadrevne indsigter, som kan være med til at have positiv indflydelse på samfundet. Et eksempel er vores engagement i North Sea Wind Power Hub, som er et europæisk projekt, der sigter mod at opbygge et netværk af energiøer, lig det Danmark vil bygge i Nordsøen.

På det samfundsmæssige plan er vi blandt andet sponsorer for Copenhagen Pride, ligesom vi fortsat er engageret i Mind Your Own Business, Velkommen Hjem, Team Rynkeby og Nordic Women in Tech – hvilket vi har været i flere år. Når det kommer til governance, har vi udført vigtigt tilsynsarbejde for Danske Bank, samt for Erhvervsstyrelsen i forhold til at kontrollere COVID-19 kompensationsordninger. Kombineret med vores årelange erfaring med skatterådgivning og regnskabsaflæggelse, samt vores ekspertviden indenfor ESG og bæredygtighed, har vi værktøjskassen og kompetencerne på plads, til fortsat at yde bedre og grønnere rådgivning til vores kunder. Således kan vi understøtte dem på deres rejse mod at blive mere bæredygtige, så vi sammen kan gøre det bedre.