I FY21 opnåede KPMG i Danmark en omsætningsvækst på 10% på tværs af revision, rådgivning og skat. I alt er omsætningen vokset fra DKK 1,010 mio. i 2020 til DKK 1,112 mio. i 2021. KPMG har oplevet organisk vækst i revision, rådgivning og skat på henholdsvis 10%, 5% og 18%.

2021 blev kendetegnet ved et markant skifte halvvejs gennem året. Både på grund af pandemien, men for KPMG også med udnævnelsen af ny CEO og senior partner, Morten Mønster. I det andet halvår har KPMG genoptaget aktivitetsniveauet til et endnu højere niveau end forventet, og er altså stadig ét af det hurtigst voksende revisions- og rådgivningshuse i Danmark.


En økonomisk sund organisation med fremragende medarbejdere er fundamentet for KPMG’s rejse. Vi er et stærkt branded hus – men også et hus fuld af brands, kompetencer og services, der hver især henvender sig til udvalgte markeder. I 2021 hoppede KPMG 19 pladser frem på Berlingskes Imageanalyse, og det er et tegn på, at markedet har en positiv opfattelse af vores lederskab, troværdighed, økonomiske præstationer og kvaliteten af det, vi laver. Det er alt sammen faktorer, der er grundlæggende for KPMG, og det er vores intention at fastholde og udbygge vores position i markedet,


Morten Mønster
CEO & Senior Partner
KPMG Danmark


Diversitet og inklusion er en del af KPMG’s DNA

KPMG fortsætter sit engagement i at skabe en arbejdsplads kendetegnet ved kønsdiversitet, og har vedtaget en målsætning om, at dets bestyrelse ved udgangen af 2026 skal bestå af 40% kvinder. På lavere ledelsesniveauer (seniormanager, director og partner) er målet minimum 35% ved udgangen af FY30. KPMG har også øget fokus på at undgå bias ved rekruttering og har afholdt interne workshops og tilskyndet til mere inkluderende jobannoncer. 1.414 af de 3.754 jobansøgninger KPMG modtog i FY21 kom fra kvinder. Overordnet set er 37% af de ansatte i KPMG kvinder, og KPMG fortsætter derfor fokusset på kønsdiversitet og at skabe en inkluderende arbejdsplads, hvor alle føler sig velkomne og respekterede.  

“I KPMG finder vi styrke i vores forskelligheder og ved at respektere individet. Inklusion og diversitet har et særskilt fokus i vores strategi, og med 31 nationaliteter under samme tag ved vi, at vores forskellige baggrunde bringer nye ideer og perspektiver til bordet. Og det er simpelthen bare godt for forretningen. Med vores partnerskab med Copenhagen Pride bestræber vi os på at skabe et endnu bedre og inkluderende miljø for alle vores medarbejdere,” siger Morten Mønster.

ESG er vandmærket i al aktivitet

I takt med at  verdenssamfundet bliver mere og mere fokuseret på grøn omstilling og bæredygtig vækst, har KPMG besluttet at udvide og udvikle sit ESG & Sustainabilty-hold, som nu bliver ledet af partner, Michael Birkebæk Jensen. Det nye hold har en banebrydende og innovativ forståelse af, hvilken rolle data, automatisering og nye teknologier spiller i den grønne omstilling.


Vores ambition er, at uanset hvilken funktion, du har i vores organisation, så kommer du med datadrevne, faktabaserede indsigter og anbefalinger, der er til samfundets bedste. I kombination med vores mange års erfaring indenfor skatterådgivning, finansiel rapportering og rådgivning af energisektoren, giver det os et solidt grundlag at vokse ud fra. Med et team, der kommer med nye, innovative teknologier og dataanalyser, kommer vi til at differentiere os i markedet for ESG-rådgivning,


Morten Mønster
CEO & Senior Partner
KPMG Danmark


KPMG har allerede brugt denne tilgang i løsningen af forskellige ESG-opgaver. For eksempel er KPMG dybt involveret i tilblivelsen af North Sea Wind Power Hub, som er et europæisk projekt, der sigter mod at opbygge et netværk af energiøer, som den Danmark har planer om at bygge i Nordsøen. KPMG har også hjulpet et stort mediehus med at udregne det optimale antal udgivelser, de bør distribuere til salgsstederne, og har derigennem nedsat spildprocenten med 30 og i sidste ende reduceret mediehusets CO2-udslip betragteligt.