Selvom den klassiske computer har skabt meget værdi for den finansielle sektor, så har den sine begrænsninger, når det kommer til at løse optimeringsproblemer. Derfor har KPMG, DTU Fysik og en stor europæisk bank udarbejdet et projekt med det formål at fremme udviklingen af kvanteteknologi, der kan opnå større resultater end den traditionelle computer i forhold til optimeringsproblemer. Porteføljeoptimering, hvor man vælger mellem nogle aktier baseret på et budget, er en af måderne, hvor kvanteteknologi kommer til at generere bedre resultater.
 

Ideen ved at anvende kvanteteknologi til at løse optimeringsproblemer kommer fra fysikkens verden. Fysik kan nemlig løse disse problemer, hvis man anser dem som energiminimeringsproblemer. I fysik vil alt bevæge sig mod deres mindste energitilstand, såsom at varme ting bliver kolde over tid. Dette princip passer også i kvantefysik, og det er netop ved den mindste energitilstand, hvor den bedste løsning til et optimeringsproblem ligger. Derfor kan teorien fra fysik anvendes i kvanteteknologi til at skabe en model eller et program, der kan løse finansielle problemer i den virkelige verden.
 

I projektet anvendes en kvanteenhed, som D-Wave har udviklet til markedet, der specielt er brugbar til optimeringsproblemer. Den har i forsøget vist sig i stand til at overgå de muligheder, som den traditionelle computer har og dermed er der opnået meget mere indsigt baseret på rigtige data.


For at lære mere om dette projekt kan du downloade rapporten her:

Kommende events