Kvanteteknologi kan blive Danmarks næste erhvervseventyr

Knap 100 år efter Niels Bohr modtog nobelprisen, fortsætter hans opdagelser med at skabe banebrydende teknologiske revolutioner. Kvanteteknologier er det nyeste skud på stammen, som gør os i stand til at måle, beregne og sende information på måder, vi hidtil ikke har kunnet før. En ny rapport fra KPMG og IT-Branchen om kvanteteknologi i Danmark viser, at Danmark – blandt andet på grund af arven fra Niels Bohr – har en enestående mulighed for at gøre netop kvanteteknologierne til sit næste erhvervseventyr.

Rapportens hovedkonklusioner

  • Kvanteteknologi vil transformere måden, mange industrier fungerer på i dag – herunder nogle af de største i Danmark, eksempelvis medicinalindustrien, transportindustrien og greentech-industrien. 
  • Danmark har et stærkt udgangspunkt for at kunne udnytte kvanteteknologier på grund af sit stærke og verdenskendte forskningsmiljø og store talentmasse inden for kvanteteknologi. 
  • Andre lande investerer kraftigt i kvanteteknologi – Danmark skal følge trop, hvis vi skal gribe den unikke mulighed for at styrke dansk konkurrenceevne. 

"Danmark har med Niels Bohrs pionerarbejde indenfor kvantemekanik et historisk stærkt afsæt for kvanteteknologi og har den dag i dag en række af verdens førende forskningsmiljøer og virksomheder, der arbejder med feltet. Det giver Danmark en unik fordel, som vi skal udnytte til at accelerere udvikling, vækst og eksport af dansk kvanteteknologi,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen, og fortsætter: "Vi ser allerede nu de første virksomheder vokse ved at udnytte mulighederne i kvanteteknologi, og vi ser ind i et globalt marked for teknologien om mindre end 20 år, som er på 400 mia. kroner. Omtrent samme størrelse som vindmølleindustrien. Vi har brug for at satse strategisk og investere massivt i området i størrelsesordenen 1-2 mia. kr. over de næste 10 år. For kan danske virksomheder få bare en brøkdel af dette marked, vil der være tale om en ny dansk styrkeposition og eksporteventyr."

”Hvis kvantemekanikken ikke gør dig svimmel, så har du ikke forstået noget som helst”

Men hvad er det, kvanteteknologier kan, og som gør dem så attraktive? Netop det spørgsmål har forskere haft svært ved at svare på, for kvanteverdenen strider på mange måder mod gængs fornuft. Niels Bohr selv formulerede det således: ”Hvis kvantemekanikken ikke gør dig svimmel, så har du ikke forstået noget som helst” – og vi ved endnu ikke helt, hvor grænserne går for at anvende kvanteteknologier. At potentialet er stort, synes dog tydeligt.

"Vi skal se på anvendelsesmulighederne, hvis vi virkelig vil forstå kvanteteknologiernes transformerende kraft," udtaler Bent Dalager, leder af KPMG's NewTech-afdeling, og fortsætter: "En kvantecomputer vil for eksempel kunne anvendes til at simulere kemiske reaktioner, som en almindelig computer ikke kan. Det betyder, at når vi eksempelvis skal udvikle medicin, så kan vi bruge en brøkdel af den tid i laboratoriet, som vi bruger i dag, hvilket nedsætter udviklingsomkostningerne og tiden, det tager at udvikle ny medicin betydeligt. Vi ser lignende store potentialer inden for kvantesensorer og kvantekommunikation."

Kvanteteknologierne giver dog ikke kun store muligheder, de udgør også sikkerhedsmæssige trusler. Den nye rapport peger på, at særligt kineserne har investeret i kvantekommunikation for at forhindre, at udefrakommende magter vil være i stand til at afkode al information, som vi i dag regner for sikker. Det kan både være militære hemmeligheder eller digital infrastruktur som NemID, der kan være i fare for potentielle udenlandske angreb.

"Både mulighederne og truslerne i kvanteteknologi bliver vi som nation nødt til at tage stilling til og håndtere. En kvantecomputer vil i 2030 kunne læse al krypteret data – også data fra 2020, eksempelvis patientjournaler, bankdata og efterretningsdata. Der findes heldigvis allerede i dag brugbar kvanteteknologi, som kan sikre vores kommunikation mod at blive dekrypteret. Vi skal anvende den kvanteteknologi nu. Vi har samtidig forskere, som er blandt de bedste i verden. De vil sammen med industrien kunne bringe Danmark ind i førerfeltet på en række kvanteteknologiske områder, hvis vi som samfund foretager de nødvendige investeringer,” fastslår Bent Dalager.

Industriens Fond har været med til at finansiere den nye rapport om kvanteteknologi. Det er gjort med udgangspunkt i et nysgerrigt sind.

”Anvendelse af ny teknologi i danske virksomheder kan bane vej for en øget konkurrenceevne. Med det udgangspunkt ville vi gerne have et tydeligere billede af kvanteteknologien i en dansk kontekst og en gennemgang af de muligheder og udfordringer, som den fører med sig for dansk erhvervsliv,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, og åbner rapporten op for alle interesserede: ”Med udgivelsen af den nye rapport stilles det billede nu til rådighed for alle, der vil læse med, og som kan være med til at omsætte rapporten – og teknologien – til nye initiativer, innovative produkter og efterfølgende dansk vækst på et voksende marked.”

Kontakt os

Bent Dalager

Partner og Head of Innovation & NewTech

KPMG i Danmark

E-mail