I 2019 gik KPMG Private Enterprise sammen med Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium i et samarbejde, der havde ét formål: at give familieejede virksomheder i hele verden og deres ledere praktiske råd om og redskaber til, hvordan de kan fastholde vækst og livsnerven i deres virksomheder.

Ved hjælp af undersøgelser blev best practice for familieejede virksomheder synliggjort, ligesom det blev afdækket, hvilke udfordringer ledere i disse virksomheder står overfor. Ved at kombinere denne praktiske viden med den brede erfaring fra familieejede virksomheder, er det blevet muligt for KPMG’s rådgivere at introducere en række effektive fremgangsmåder og undersøgelser, der kan bidrage til, at familieejede virksomheder kan bygge videre på deres iværksætterarv.

Samarbejdet har hjulpet til at udbrede forståelsen af den indvirkning, som ændringer i demografi har på succession og ledelsespraksis i familieejede virksomheder. Samarbejdet gav ligeledes en førstehåndkilde til at få klarlagt de udfordringer og muligheder, der ligger forude for den næste generation af ledere af familieejede virksomheder og praktisk vejledning i at udvikle og holde gang i deres forretning.

Erfaringerne fra disse ledere i hele verden bliver præsenteret i en serie af fire artikler, der undersøger, hvilke indvirkninger ændringer i demografi har på generationsskifte, kvinders rolle, ledelse og eftermælet i familieejede virksomheder.

Ledere af familieejede virksomheder forstår, at det at vælge den rigtige efterfølger på det rigtige tidspunkt er en af de vigtigste beslutninger, de skal tage for at sikre den fortsatte succes for deres virksomhed.  De anerkender også, at sociale, kulturelle og demografiske ændringer giver et anderledes udsyn og forretningsfilosofi iblandt mange af deres potentielle efterfølgere, inklusive at flere kvinder indtager lederroller.

I disse artikler fremhæver lederne af familieejede virksomheder vigtigheden af at bevare virksomhedens kerneværdier, det stigende fokus på kvalifikationer som grundlag for at vælge en efterfølger, effekten af gode ledelsesværktøjer og vigtigheden af at holde fast i deres forpligtelse til at bevare et godt eftermæle for familien og virksomheden. 

Følg os

Kontakt os