Rejsen i hovedstadsregionen er under forandring. Regionen vokser ift. antallet af indbyggere, økonomi og antal rejsende, og det generelle indtryk er, at den kollektive trafik og mobilitet er relativt veludviklet specielt i hovedstaden.

På længere sigt, tegner der sig dog nogle udfordringer for mobiliteten, bl.a. i form af stigende trafik og trængsel, og frem mod 2035 skal det samlede trafiksystem kunne håndtere 20 pct. flere pendlerture.

Som en del af Region Hovedstadens arbejde med en fælles trafik- og mobilitetsplan har KPMG gennemført en analyse af, hvordan aktørerne sammen kan arbejde med at finde løsninger til at løfte kollektiv trafik på tværs af trafikselskaber samt øvrige offentlige og private transportaktører. 

Analysen har herudover haft til formål at afdække og undersøge transportaktørernes fælles interesser, som kan omsættes til fælles handlinger, når det handler om at:

  • Optimere den samlede kapacitet på vores vej- og banenet
  • Understøtte vækst for vores virksomheder
  • Bidrage til den grønne omstilling, ved at flere kører kollektivt
  • Udnytte nye digitale løsninger og intelligente trafiksystemer
  • Identificere en mulig vej for udvikling af den kollektive trafik og mobilitet