For English version, click here


Plesner og KPMG inviterer til to-dages kursus i AI-forordningen og databeskyttelsesretten den 3. og 4. juni 2024. 

 
Balancen mellem forretningsværdi og lovgivning

Brugen af AI giver anledning til en lang række spørgsmål i forhold til potentiale og forretningsværdi på den ene side og på den anden side er der spørgsmål i forhold til jura, informationssikkerhed, databeskyttelse, risk management, governance, etik, kontrakter og immaterielle rettigheder.

Seneste nyt inden for GDPR og AI er AI-forordningen, som blev endeligt vedtaget den 13. marts 2024. Forordningen tilfører yderligere regulering til området - også for brugerne af AI.

Selvom AI og AI-forordningen først er kommet på dagsordenen i virksomheder og myndigheder på det seneste, så findes der allerede grundlæggende regulering i form af GDPR og krav om bl.a. god skik, saglighed, privacy by design, behandlingssikkerhed og konsekvensanalyser. Hertil kan tilføjes udfordringer med kontrakter og immaterielle rettigheder samt behovet for governance og risikostyrring. 

 

Kursets formål og indhold

Plesner og KPMG belyser de grundlæggende tekniske forhold og dykker ned i de juridiske rammer for brugen af AI, samt lærer dig at udnytte AI's potentiale både sikkert og juridisk korrekt. 

Da udvikling og drift af en AI-løsning er en iterativ proces bestående af flere faser, vil vi tage udgangspunkt i governance, og derfra anlægge en faseopdelt tilgang til de relevante juridiske krav og risici for hver fase. For at give kursisterne de bedste forudsætninger for at anvende AI vil det hele foregå i en praktisk kontekst, og vi starter naturligvis med en indflyvning til AI, og hvordan det kan bruges.

 

Efter kurset vil du

  • have en grundlæggende forståelse for AI, og hvad det kan gøre for din forretning

  • kende de specifikke faser ved indkøb, udvikling og drift af AI, og

  • kunne identificere, forstå og håndtere ricisi og de juridiske krav i hver fase.

 

Målgruppe

Kurset er rettet mod IT-medarbejdere, projektledere og jurister mv. med interesse for AI og informationssikkerhed.

 

Praktisk information

Kurset foregår over to dage og finder sted mandag den 3. og tirsdag den 4. juni 2024, kl. 9.00-16.00. Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kurset afholdes hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

 

Pris 

Prisen for deltagelse er samlet kr. 9.000 (ekskl. moms). Prisen inkluderer forplejning på begge kursusdage. 

 

Oplægsholdere

Blandt en kreds af oplægsholdere vil du bl.a. møde

  • Bent Dalager, Partner og Head of Innovation & NewTech, KPMG 

  • Frederik Siegumfeldt, Senior Manager i Digital Risk, KPMG

  • Michael Hopp, Advokat, partner, Plesner 

  • Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og cand.jur, Datatilsynet

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Rasmus Erlandsen på tlf. 36 94 24 13 eller ved at sende en mail til ramn@plesner.com.

informative image