Webinar: Farvel til fysiske bilag – hej til digital opbevaring!

Webinar om reform af bogføringsloven og nye krav til rapportering om kønsmæssige sammensætning.

Reform af bogføringsloven og nye krav til rapportering om kønsmæssige sammensætning.

Bogføringsloven bliver opdateret med fokus på digitalisering og ændrede indsendelsesfrister for årsrapporter. Det betyder, at virksomheder pr. 1. januar 2023 kommer til at opbevare bilagsmateriale digitalt. Samtidig er kravene til rapportering om den kønsmæssige sammensætning blevet udvidet.

Webinaret vil vare 45 minutter, efterfulgt af en 15-minutters Q&A, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål.

Ved vores webinar vil du høre om de mest relevante ændringer ved de nye regler. Vi guider dig igennem følgende punkter:

  • Nyt krav om beskrivelse af bogføringssystemet
  • Krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialer
  • Krav til digitale bogføringssystemer
  • Nyt krav om opstilling af måltal for øvrige ledelseslag
  • Nyt krav om 5-års oversigt med antallet af ledelsesmedlemmer
  • Fjernelse af en række undtagelsesbestemmelser for den kønsmæssige sammensætning
  • Q&A-session 

Praktisk information

Dato og tid: Torsdag den 5. maj 2022 kl 13.00-14.00

 

Følg os

informative image